Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief mei 2018

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

 

 • Nieuwe privacywet (AVG)
 • Brief oudercommissie
 • Oudercommissie vergaderdata 2018
 • Slofjes babygroep
 • Doorstroom van Peutergroep naar NSO
 • Sport-NSO
 • Personeelsmededelingen
 • Ikke Dans Peuterdans

 

Nieuwe privacywet (AVG):

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Heel in het kort verandert het volgende:

 • De privacy rechten van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, worden versterkt en uitgebreid.
 • Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Voor De Notedop geldt dat wij bijvoorbeeld uitgebreider moeten beschrijven welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze gegevens goed beveiligd blijven. Tevens moeten wij u informeren over hoe wij omgaan met uw privacy. Binnenkort kunt u hier op onze website meer over lezen in ons privacy statement.

Een van de zaken die wij opnieuw onder de loep hebben genomen zijn foto’s op facebook en op onze website. Voor de foto’s op het openbare deel van de website is toestemming verleend door ouders. Op facebook plaatsen wij zo nu en dan een foto, maar daarop zijn kinderen nooit herkenbaar in beeld. Daarnaast hebben wij een afgeschermd deel op onze website waar wij foto’s op plaatsen. Om deze foto’s te kunnen bekijken is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze inloggegevens werden alleen gedeeld met ouders.

Helaas heeft de aangescherpte wetgeving ons doen besluiten per direct te stoppen met onze facebookpagina en ook geen foto’s meer te plaatsen op het afgeschermde deel van onze website. De pagina is niet meer te benaderen. Wij vinden deze maatregelen jammer, maar wij zien een ontwikkeling dat steeds meer ouders er geen prijs op stellen dat beeldmateriaal van hun kind op het internet wordt geplaatst. Dit willen wij respecteren.

Het komt weleens voor dat ouders zelf foto’s maken binnen De Notedop. Wij vragen alle ouders alleen hun eigen kinderen te fotograferen en geen foto’s van andere kinderen op het internet te plaatsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leontine de Wit leontine@denotedop.nl

 

 Brief oudercommissie:

Beste ouders/verzorgers,

Middels deze brief vragen wij u om een vrijwillige bijdrage voor de Lief & Leed rekening van de oudercommissie.De Lief & Leed rekening wordt gebruikt door de oudercommissie om zo nu en dan een kleinigheidje te kopen voor de pedagogisch medewerkers, bij feestelijke of vervelende gebeurtenissen. Voorbeelden van attenties die in het verleden zijn gegeven door de oudercommissie namens de ouders zijn:

 

High tea tegoedbon bij 25-jarig jubileumBloemetje in geval van langdurige uitval bij ziekteKerststalletje rond de kerstperiodeKraamcadeautje bij bevalling

De laatste keer dat het fonds is aangevuld met vrijwillige bijdrages, is in 2014 geweest. Er is toen gevraagd om een eenmalige vrijwillige bijdrage, met een richtbedrag van €15 per kind. Met de bijdragen die we toen hebben ontvangen hebben we lang kunnen doen, maar inmiddels is de rekening leeg. Omdat we de traditie van de kleine attenties graag voort willen zetten, doen we daarom opnieuw een beroep op alle ouders om de rekening weer aan te vullen. 

 

 

  • Deze brief is dus het eerste, vanaf nu jaarlijks terugkerende, verzoek om een bijdrage te leveren aan de Lief & Leed rekening. Als u een donatie wilt doen, kan dat door:
  • We hebben overlegd over de beste manier om de continuïteit van de rekening te garanderen, en tegelijkertijd de kosten voor de ouders laag te houden. Daarom zullen we vanaf nu alle ouders jaarlijks verzoeken om een vrijwillige bijdrage voor de Lief & Leed rekening. Het richtbedrag daarbij is €5 per kind, maar meer, minder, of zelfs helemaal niks mag uiteraard ook. Mocht in de toekomst blijken dat er meer geld op de rekening staat dan nodig is voor een gezonde reserve, dan zal het richtbedrag per jaar verlaagd worden.
  • Het geld over te maken naar NL03INGB0004430732 tnv Ouderraad de Notedop ovv “ouderbijdrage 2018”, of:
  • Uw bijdrage contant te doneren in de brievenbus die geplaatst zal worden in de centrale hallen van de Beukenoot en de Speelnoot. De penningmeester van de oudercommissie stort het geld dan op de rekening.oudercommissie@denotedop.nl.Of door een van de oudercommissie leden aan te spreken op de groep.Met vriendelijke groeten namens de oudercommissie, 

   Joeri Morsman, PenningmeesterBij vragen kunt u altijd bij de oudercommissie terecht via mailadres:

 

 

 

Oudercommissie vergaderdata: 2018

Dinsdag 9 januari ’18                         ( welbevinden medewerkers)
Woensdag 14 maart ‘18                      ( Pedagogiek)
Dinsdag 5 juni ’18                                ( GGD/IKK)
Woensdag 5 september ‘18                ( pedagogiek NSO )
Dinsdag 6 november ’18                    ( Financiën)

 

Aandacht voor sloffen dragen op de babygroep

Via deze weg willen we alle ouders van de kinderen van de babygroep vragen om bij het brengen en halen van hun kind “sloffen” over hun schoenen te dragen. Deze sloffen hangen bij de ingang van de babygroepen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Zo houden we de vloer zo schoon mogelijk en kunnen de kinderen naar hartenlust op een schone vloer kruipen en spelen.

 

Doorstroom van Peutergroep naar NSO

Wanneer uw kind vier jaar wordt en gebruik wil maken van de Naschoolse Opvang dient u uw kind in te schrijven via onze website. Wij merken vaak dat ouders denken dat dit automatisch gebeurt. Wij zullen moeten kijken of er ruimte is en of er vervoer geregeld moet worden. Het is voor ons wenselijk om de inschrijving rond de derde verjaardag te mogen ontvangen.

Heeft u behoefte aan een NSO rondleiding , dan kunt u contact opnemen met Anita Miltenburg. anita@denotedop.nl

 

Sport-NSO

Op onze Sport-NSO komen er na de zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag enkele plekken vrij. Vindt uw kind het leuk om na een schooldag actief bezig te zijn, dan is de Sport-NSO daarvoor een geschikte locatie. De hele middag staat in het teken van sport en spel! Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld.

Mocht uw zoon of dochter interesse hebben om over te stappen naar de Sport-NSO of het bijvoorbeeld willen combineren met de NSO aan de Peppelkade, dan is dat ook mogelijk. Onze Sport-NSO is gevestigd bij de Hockeyvelden aan De Meerpaal.

Wilt u meer informatie ontvangen of een afspraak willen maken voor uw kind om een keer een middag proef te draaien, dan hoor ik het graag!

Stuur dan een mail naar; anita@denotedop.nl

 

Personeelsmededelingen:

 

Op donderdag 24 mei heeft Kitty haar laatste werkdag gehad. Zij gaat vanaf nu genieten van haar wel verdiende zwangerschapsverlof. De ouders van de groep zijn inmiddels geïnformeerd over de vervanging tijdens het verlof van Kitty. Wij wensen Kitty een fijn verlof toe.

Op 12 mei jl. is Kim bevallen van een gezonde dochter genaamd Zoë. Moeder en dochter maken het goed. Wij wensen het gezin veel geluk toe.

Op vrijdag 29 juni 2018 zal Sabrina in het huwelijk treden. Wij wensen haar, haar toekomstige echtgenoot en dochters een stralende dag toe.

 

Ikke dans:

Beste ouders en/of verzorgers,

Zoals jullie misschien wel weten wordt er op de 1e verdieping volop gedanst!

Sinds september 2017 ben ik met mijn dansschooltje gestart in De Notedop en geef ik elke woensdag – en vrijdagochtend met veel plezier dreumes – en peuterdansles.

De afgelopen weken heb ik ook op donderdag lesgegeven aan jullie peuters. Ze hebben 9 weken lang een mooie dansbeleving ervaren en er zijn mooie dingen ontstaan! Misschien heeft uw peuter het thuis weleens gehad over een hongerige muis, koorddansen op een verjaardag slinger, verliefd worden en de smeltende sneeuwpop, of hebben ze ineens reuze zin om boodschappen te gaan doen?! 😉

Ik heb enorm genoten, hopelijk jullie peuters ook?!

En wat hebben de peuters een mooie tekening voor me gemaakt, heel lief!!!

Elke woensdag en vrijdag van 10:30 – 11:15 uur wordt er peuterdans (zonder ouders) gegeven op de 1e verdieping in De Beukenoot.

Jullie peuters zijn van harte welkom om op deze ochtenden te komen dansen en bewegen! De leider/leidster brengt uw kind dan netjes naar de les en haalt het ook weer op.

 

En er is nu een speciale Notedop actie: Alle kinderen van de Notedop krijgen 15% korting op het lesgeld!

Voor meer informatie of aanmelden voor een gratis proefles,

kijk op www.ikkedans.nl of vraag naar de peuterleidster J

Dansgroetjes,

Mariska

Dansjuf Ikke Dans