Pedagogiek

Pedagogiek

De Notedop heeft een duidelijk eigen kijk op opvoeding. In samenwerking met orthopedagoog en trainer Catherine Delsing heeft De Notedop een geheel eigen pedagogische visie ontwikkeld. Door middel van intensieve pedagogische trainingen en werkbegeleiding zorgen we ervoor dat al onze pedagogisch medewerkers ook daadwerkelijk handelen vanuit De Notedop-visie. Voor ouders is het belangrijk om te weten of de visie van het kinderdagverblijf waar zij hun kind heen willen brengen aansluit bij hun eigen kijk op opvoeding.

Belangrijke uitgangspunten zijn voor ons:

  • Elk zorgmoment zien we als een moment van aandacht voor jouw kind.
  • We benoemen wat we doen zodat je kind weet waar hij of zij aan toe is.
  • We kijken bewust naar de behoefte van jouw kind. We passen ons tempo hierop aan.
  • Gevoelens worden benoemd en emoties worden geuit. Of je kind nou blij, boos of verdriedig is. Dat mag.
  • We kijken bewust naar de ontwikkeling van je kind en passen het spelen hier op aan.
  • We kunnen echt aandacht geven aan je kind. We nemen je kind serieus en luisteren er goed naar. Er is intensief contact.
  • We respecteren vooral de eigenheid van je kind. Ieder kind is tenslotte uniek.
  • We reageren altijd positief en opbouwend.
  • We geven je kind liefde, warmte en geborgenheid.

Wij vinden het heel belangrijk om een goed contact met ouders te hebben en om met hen de dialoog aan te gaan over opvoeding, omdat het immers een gezamenlijke taak is, lees hier over meer bij contact met ouders