Kijk op ontwikkeling

Kijk op ontwikkeling

Ieder kind komt op de wereld met een eigen karakter, temperament en met eigen mogelijkheden. Ieder kind wil zich graag ontwikkelen en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Met respect voor de autonomie van het kind bieden wij een stimulerende omgeving aan, waarin het kind gebruik leert te maken van zijn eigen mogelijkheden.

Een kind ontwikkelt zich het beste wanneer hij vertrouwen heeft in zichzelf en in zijn omgeving. Daarom besteden we veel aandacht aan het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons prettig voelen, dat ze goed in hun vel zitten en graag bij ons zijn. Met andere woorden, dat de kinderen zich ´welbevinden´ En een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te nemen. Eerst moet er een bepaalde mate van welbevinden zijn, voordat kinderen in staat zijn persoonlijke en sociale leerervaringen op te doen.

Kinderen kunnen zich veilig en vertrouwd voelen wanneer ze weten dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn. Jonge kinderen hebben sterke gevoelens van irritatie, angst, boosheid, jaloezie, frustratie, verdriet en verwarring. Voor opvoeders niet altijd makkelijk om mee om te gaan. Toch is onze ervaring dat hoe meer ruimte wij kunnen geven aan de gevoelens van een kind, door dichtbij te zijn en instemmend te benoemen, des te prettiger kinderen zich voelen.

Dit betekent niet dat kinderen bij ons alles maar mogen of in alles hun zin krijgen. Wij bieden kinderen ruimte binnen duidelijke grenzen.

Kinderen weten nog niet hoe ze zich sociaal moeten gedragen, wij helpen en begeleiden hen daarbij.

Een kind ontwikkelt zich het best als hij veel ruimte krijgt om zelf, op zijn eigen-wijze, dingen uit te proberen en te ervaren. Daarom vinden we het belangrijk om een kind zoveel mogelijk zijn eigen gang te laten gaan en zijn concentratie niet te verstoren. Ook respecteren we de keuzes die een kind maakt. We nemen een kind serieus in zijn doen en laten, met alle gevoelens en gedachten, met zijn eigen fantasie. Wanneer kinderen iets zelf kunnen, zullen we hen aanmoedigen om die dingen ook zelf te doen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit.