Kijk op opvoeden

Kijk op opvoeden

Voor kinderen is het noodzakelijk om zich veilig en vertrouwd te voelen om zichzelf en de wereld om hen heen te gaan ontdekken. Wij zien het als een belangrijke taak in het opvoeden om kinderen die veiligheid te bieden. Dit doen we door kinderen veel positieve en individuele aandacht en nabijheid te bieden en door een zekere voorspelbaarheid te creëren. Als kinderen weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt, geeft deze rustige structuur een kind een veilige bedding. Dat we zoveel mogelijk proberen om aan de behoeften van elk kind te voldoen, betekent niet dat we alles maar goed vinden of dat kinderen hier altijd hun zin krijgen. Binnen elke opvoeding zijn er bepaalde regels en grenzen in wat kan of mag. Een kind kan zichzelf ontplooien wanneer er een goede balans is tussen de ruimte die hij krijgt en de grenzen die gesteld worden. Wij zien het als onze taak om kinderen op een positieve manier te begeleiden zich vrijelijk te bewegen binnen de gestelde grenzen, een evenwicht te vinden tussen veiligheid en uitdaging!

We vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en dat ze het naar hun zin hebben in hun groep. Daarom ondernemen we activiteiten met de kinderen, die voor hen leuk, (ont)spannend of leerzaam zijn. Zo zorgen we er samen met de ouders voor dat kinderen zich op een speelse manier kunnen ontwikkelen tot krachtige, gelukkige en sociaalvaardige mensen.

In onze begeleiding van de kinderen helpen wij hen ook hun gevoelens op een veilige manier te uiten. Omdat kinderen zo gevoelig zijn voor al onze oordelen vinden we het belangrijk om zo kalm en neutraal mogelijk op emotioneel gedrag te reageren. Kinderen kunnen hun gevoelens verwerken door te huilen, boos te worden, te trillen, te praten, te lachen en door spel.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij voor de kinderen model staan, daarom zal onze communicatie met de kinderen positief zijn en gericht zijn op het uitbuiten van contactmomenten. We herkennen en ontvangen de contactinitiatieven van kinderen, we sluiten hierbij aan, voegen iets toe, verdelen beurten, benoemen instemmend en laten expliciet merken wat we prettig vinden.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dat wil zeggen dat je vaak onbewust opvoedt, zoals je het zelf, al met de paplepel, hebt meegekregen. Om te voorkomen dat elke pedagogisch medewerker op De Notedop op haar eigen manier zou opvoeden, organiseren wij intensieve pedagogische trainingen en werkbegeleiding. Zo kunnen we de pedagogische kwaliteit die wij zeggen te bieden ook in de praktijk waarborgen.

Omdat wij kinderen zien als competente personen boordevol mogelijkheden, zien wij onze taak als opvoeder als de begeleider van een ontdekkingtocht die het kind aan het maken is. Steeds ontvouwt zich weer een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe vaardigheid of kwaliteit, waardoor het kind steeds meer wordt wie het (in potentie al) is. Wij stellen ons daarom vaak terughoudend op, observeren zorgvuldig en verdiepen ons in het kind en zijn beleving, zodat op de juiste momenten aanvulling of verdieping kan worden aangebracht.

Loris Malaguzzi, de grondlegger van de Reggio-pedagogiek, verwoordt dit prachtig in zijn uitspraak dat een kind 100 talen spreekt: aan ons de taak die 100 talen te verstaan en er bij aan te sluiten!