Peutergroep

Peutergroep

Wanneer een kindje overgaat van de babygroep naar de peutergroep is dat voor het kind én voor de ouders een hele stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen vinden we het belangrijk om de tijd te nemen met elkaar en met de nieuwe situatie kennis te maken. Ouders krijgen van tevoren bericht van de geplande overgangsdatum en zij ontvangen schriftelijke informatie over de peutergroep. Ouders worden gebeld door de medewerkers om te gaan kennismaken met de pedagogisch medewerkers van de peutergroep.

De babyleidster gaat een aantal keren met de baby mee naar de nieuwe peutergroep, zodat de baby en de peuterleidsters de tijd krijgen om elkaar te leren kennen. De babyleidster gaat een aantal keren met de baby mee naar de nieuwe peutergroep, zodat de baby en de peuterleidsters de tijd krijgen om elkaar te leren kennen.

Een dag op de peutergroep

Tot 09.15

De ouders komen hun kinderen brengen. Tijd voor gesprekje. Hierin wordt door ouders de overdracht gegeven over het kind: hoe is bijvoorbeeld de nacht verlopen? Hoe voelt het kind zich? Waardevolle informatie voor de pedagogisch medewerker.

09.15

Sommige groepen bieden op dit moment fruit aan, andere groepen eten een cracker met beleg en verzorgen in de middag fruit. Bij elke maaltijd en ook tussendoor wordt er drinken aangeboden, zoals melk, roosvicee of water. Na dit gezamenlijke moment, waarin de interactie tussen kinderen en groepsleiding centraal staat, kan het kind uit een activiteit kiezen: knutselen, zingen, puzzelen of voorlezen. Vrij spelen kan, binnen en buiten.

11.30

De kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers lunchen, waarbij een gezellige en ontspannen sfeer er voor zorgt dat het eten als het ware vanzelf gaat!

12.00 – 13.00

De jongste kinderen gaan slapen. De oudere peuters kunnen meedoen aan gezamenlijke activiteiten binnen of buiten

14.30

Tijd voor fruit of een cracker met beleg. Daarna kunnen de kinderen buiten spelen of meedoen met een gezamenlijke activiteit, in de verschillende ruimtes van het kinderdagverblijf of op de eigen groep.

16.45

Een moment van rust met een liedje of een boekje. Ouders halen hun kinderen op en krijgen overdracht van de pedagogisch medewerker over hoe de dag is verlopen en hoe het kind dit heeft ervaren. Rond dit tijdstip krijgen de kinderen ook een soepstengel/cracker/ zoutjes aangeboden en iets te drinken.

Tot 18.15

De kinderen zijn aan het spelen (buiten of binnen) totdat ze worden opgehaald.

 

Overgang van de peutergroep naar de NSO

Een aantal weken voordat het kind overgaat van de peutergroep naar de NSO-groep krijgen de ouders een brief en een informatieboekje over de NSO. In deze brief kunnen de ouders lezen wanneer hun kind een kijkje gaat nemen in de nieuwe groep. De pedagogisch medewerkers van de peutergroep maken hiervoor een wenafspraak met de NSO-groep, zodat een kind alvast kan kennismaken en een beetje wennen voordat hij echt overgaat. Per kind wordt bekeken hoeveel wenafspraken er nodig zijn.

De overgang van de peutergroep naar de naschoolse opvang gebeurt niet automatisch en dient door de ouders aangevraagd te worden. Inschrijving bij de NSO kan vanaf de derde verjaardag van het kind.