Naschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Sinds 1 januari 2016 is kinderopvang De Notedop gestart met voorschoolse opvang voor leerlingen van de Zevensprong en Bijenkorf. Deze vorm van opvang bieden wij aan op maandag, dinsdag en donderdag, voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

De kinderen worden tussen 7.30 – 8.30 uur opgevangen binnen locatie De Noteclub gevestigd op onze hoofdlocatie aan de Peppelkade.

Gedurende de voorschoolse opvang hebben de kinderen de gelegenheid om een spelletje te doen, een boekje te lezen of vrij te spelen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker. Natuurlijk bieden wij de kinderen ook de gelegenheid  om een boterham van thuis te nuttigen, de melk wordt door ons verzorgt.

Naast het opvangen van de kinderen dragen wij ook zorg voor het veilig en tijdig naar school brengen van de kinderen.
De kinderen worden onder begeleiding van de pedagogisch medewerker naar school gebracht. Op school aangekomen zorgt de medewerker voor een goede overdracht aan de leerkracht en loopt indien nodig nog even mee de klas in.

 

Naschoolse opvang

De Notedop biedt naschoolse opvang (NSO) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
De NSO bestaat uit 5 groepen, verdeeld over verschillende gebouwen.

Er is een groep voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 5,5 jaar die bevind zich in de Noteclub.
Voor de kinderen in de leeftijd van 5,5 tot 7 jaar is er een groep gevestigd op de benedenverdieping van de Speelnoot.
Op de bovenverdieping van de Speelnoot hebben wij een groep voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 9 jaar. Kinderen vanaf 9 jaar hebben hun eigen ruimtes op de bovenverdieping van de Beukenoot. Naast de reguliere naschoolse opvang beschikken wij ook over een Sport-Nso. Binnen deze groep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Zij ontvangen tijdens hun verblijf een ruim aanbod in sportactiviteiten. Meer informatie hierover vind u hier op onze site.

Direct inschrijven

De Notedop is voor ons een organisatie met professionals die hart voor de organisatieheeft en dus voor onze kinderen, een tweeling van nu bijna acht jaar oud.
Zij zijn vanaf hun 4e jaar al bij de Notedop.Nu inmiddels in de 3e groep.
Eerst zaten zij op groep 9, vanaf hun 6e naar groep 18 en sinds een paar weken zijn zij overgegaan naar groep 25.

Wij hebben onze kinderen op het Montessori onderwijs gebracht. Een van de motto’s die ons zeer aanspreekt is: leer mij helpen het zelf te doen. De kinderopvangorganisatie De Notedop sluit geweldig goed aan op onze zienswijze van het opvoeden. Wij zien de leidsters van De Notedop als mensen die een deel van onze opvoeding tijdelijk overnemen. Wat houdt dit voor ons in de praktijk in? Wij informeren elkaar waar nodig over bijzonderheden van de kinderen. Dat is prettig want zo weten we van elkaar hoe de kinderen op de opvang zijn en thuis. Als er grote verschillen zijn dan is er ruimte bij De Notedop om dat te bespreken. Eigenlijk toetsen we zoveel als mogelijk is bij het ophalen van de kinderen of zij hetzelfde gedrag thuis als op de opvang vertonen. Wij als ouders vinden het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wat wij zelf geven in het contact met de leidsters ontvangen we ook terug. De kinderen bereiden we zoveel mogelijk voor op veranderingen. Bijv. vanavond komt papa jullie ophalen i.p.v. mama. De leidsters weten inmiddels dat onze kinderen meestal goed op de hoogte zijn.

De mening van onze kinderen wordt gerespecteerd door ons maar wij bepalen. En deze houding vinden wij ook heel erg terug in de manier hoe de leidsters met onze kinderen omgaan. De warmte, het plezier en de bezieling die ik bij leidsters zie van De Notedop vind ik bewonderenswaardig.

De Gordon methode vind ik persoonlijk geweldig. Er wordt uitgelegd aan de kinderen wat hun gedrag voor gevoel oplevert bij een leidster, ouder of kind en het gevolg hiervan. (de 3 G’s). Op deze wijze leren de kinderen heel goed te kijken wat de impact is van hun handelen.

Via de ouderavond over het pedagogisch beleid werd ik geïnformeerd vanuit welke pedagogische visies De Notedop het beleid heeft opgesteld. Ik meen te weten dat onze kinderen deze intentie direct ervaren en dus ook waarderen. Onze graadmeter is hoe wij de kinderen al bijna 4 jaar van De Notedop ophalen. Natuurlijk zitten er weleens dagen tussen waar zij het minder naar hun zin hebben maar ook wij hebben het soms niet leuk op ons werk. Maar over de totale linie krijgen ze een gevarieerd aanbod van materiaal en spel en mogen ze zichzelf zijn. Wat weer kinderen oplevert die vol plezier en vertrouwen naar de opvang gaan.

Dat is wat wij belangrijk vinden in onze opvoeding. Dat zij zichzelf leren ontwikkelen als individuen in samenspel met hun leeftijdsgenootjes en volwassen die de regels en kaders aangeven.

Kortom: samen doen wij de opvoeding van onze tweeling en kunnen we onze verwachtingen t.a.v. deze opvoeding delen en bijstellen waar nodig.

Familie Maasdam

familie Maasdam, ouders van kinderen op de NSO