Afmelden-nso

Afmelden

Als een kind om de een of andere reden niet naar de NSO komt, moet het kind op maandag, dinsdag en donderdag ALTIJD voor 14.00 uur afgemeld worden.
Op woensdag en vrijdag dient afmelding ALTIJD plaats te vinden voor 11.00 uur.

Afmelden bij ziekte (of als een andere vorm van opvang voor het kind gevonden is) kan bij onze administratie, via de mail op info@denotedop.nl, per telefoon op nummer 030-6355160 of via onderstaand afmeldformulier.

Het is belangrijk dat alle veranderingen in de gegevens van ouders en kind altijd worden doorgegeven zowel aan de pedagogisch medewerkers van de groep als aan de administratie.

Als uw kind niet naar het kinderdagverblijf komt, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de groep. Als uw kind ziek is, is het fijn als u dit voor half 10 eveneens doorgeeft aan de medewerkers van de groep van uw kind.

Ziek?

Over het algemeen moeten ouders er rekening mee houden dat het samenkomen in groepen op deze jonge leeftijd een verhoogd risico op infecties met zich mee brengt. De onvermijdelijke kinderziekten kunnen daardoor op jongere leeftijd vaker voorkomen dan normaal het geval is. Daarom is het belangrijk dat elk kind tijdig de nodige vaccinaties krijgt, nl. BMR, DKTP en HIB.

Het is misschien een schrale troost te weten dat hoe eerder kinderen in contact komen met andere kinderen, dus hoe jonger ze aan infecties worden blootgesteld, des te meer het immuunsysteem gestimuleerd wordt. Britse onderzoekers beweren recentelijk bewijs te hebben geleverd dat kinderopvang mogelijk beschermt tegen leukemie. (Bron: Kinderopvang, mei 2008)

We hebben er begrip voor dat het heel lastig kan zijn voor ouders als hun kind ziek wordt en zij moeten werken. Het is voor ons echter niet mogelijk om zieke kinderen binnen de groep te verzorgen en die aandacht en rust te geven die zij nodig hebben.

Heeft een kind last van één of meerdere van de hieronder vermelde verschijnselen, dan kan dat voor ons aanleiding zijn om de ouders te bellen met het verzoek het kind te komen ophalen. (Wij kiezen er voor om geen paracetamol toe te dienen. Dit omdat wij de ziekteverschijnselen niet willen onderdrukken.) De verschijnselen zijn:

  • koorts (temperatuur boven de 38 graden)
  • diarree
  • flinke verkoudheid
  • niet willen eten of drinken
  • spugen
  • de volledige aandacht opeisen van de pedagogisch medewerkers
  • een hangerige of zieke indruk maken
  • pijn

Wij verwachten in zo’n situatie dat ouders hun kind zo snel mogelijk zullen komen ophalen of een andere oplossing zoeken. Enige flexibiliteit kunnen ouders van ons verwachten, echter tot op zekere hoogte. Het kan in spoedgevallen noodzakelijk zijn medische hulp in te roepen of met het kind naar het ziekenhuis te gaan. Ouders worden hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld.

Het is belangrijk dat ouders hun kind bij de groepsleiding afmelden als het kind niet komt of ziek is, het is fijn als u dit voor half 10 eveneens doorgeeft aan de medewerkers van de groep van uw kind.
Daarbij vinden wij het prettig als er weer wordt doorgeven wanneer een kind weer op het dagverblijf komt.

Het is belangrijk dat alle veranderingen in de gegevens van ouders en kind altijd worden doorgegeven zowel aan de pedagogisch medewerkers van de groep als aan de administratie.

Afmeldformulier naschoolse opvang

  • :
  • Kies de kleur van de groep van uw kind