Contractmogelijkheden

Contractmogelijkheden

Bij De Notedop kan de naschoolse opvang flexibel worden ingekocht en zo worden afgestemd op de persoonlijke situatie:

De Notedop kent 3 contractvormen. U kunt kiezen uit:

  • Een 52 weken contract; opvang in 40 school en 12 vakantieweken. Uw kind kan tijdens alle schoolvakanties hele dagen op de NSO terecht kan, op die dagen waarop het kind normaliter ook komt.
  • Een 47 weken contract; opvang in 40 school en 7 vakantieweken. Uw kind kan tijdens 7 vakantieweken hele dagen op de NSO terecht kan, op die dagen waarop het kind normaliter ook komt.
  • Een 40 weken contract; opvang in 40 schoolweken.

Ruilen van dagen binnen een week is toegestaan, zowel binnen als buiten de schoolvakanties.
Ook kunnen extra dagen worden ingekocht. Uiteraard is ruilen en/of extra dagen kopen alleen mogelijk als er plaats is in de groep op de gevraagde (van het contract afwijkende) dag. Bovendien moet er buiten de schoolvakanties plaats zijn in het vervoer (dit geldt niet voor kinderen die lopend naar De Notedop komen), tenzij er door de ouders zelf voor vervoer naar De Notedop gezorgd wordt.