Dagindeling

Dagindeling

14.30 uur

Als kinderen uit school komen is het belangrijk dat zij in een ontspannen sfeer opgevangen worden door bekende medewerkers. Er is tijd en aandacht voor de verhalen en de werkjes die de kinderen op school gemaakt hebben. Wij houden er rekening mee dat de kinderen vaak moe uit school komen en dat ze al een hele dag van alles hebben moeten doen. Daarom mogen de kinderen bij binnenkomst zelf een keuze maken uit wat ze gaan doen. Rustig een boekje lezen, een spelletje spelen in de lounge of zich juist uitleven in bijvoorbeeld de kussenkamer. Voor 10 kinderen is er één pedagogisch medewerker. De groepsruimtes zijn zo ingericht dat kinderen in de gelegenheid zijn te spelen, of een plek bieden waar de kinderen zich even terug kunnen trekken.

15.30 uur

Nadat alle kinderen wat gegeten en gedronken hebben kan gekozen worden uit verschillende activiteiten die in kleine groepjes worden uitgevoerd. Dit kunnen éénmalige activiteiten zijn, die dezelfde (mid)dag nog plaatsvinden, zoals zagen en timmeren in onze timmerhoek, koken van lekker hapjes of van een heuse warme maaltijd in één van onze keukens of sportactiviteiten in en rondom de gebouwen van De Notedop. Deze activiteiten vinden allemaal onder begeleiding van een pedagogisch medewerker plaats en kunnen ook in de vorm van een workshop gegeven worden.
Daarnaast worden er meer procesmatige activiteiten aangeboden, waarbij het vooral gaat om het proces en niet zozeer om het uiteindelijke resultaat van de activiteit. Samen met de kinderen worden de activiteiten (vaak in de vorm van een thema) bedacht en vervolgens voorbereid, uitgevoerd en tenslotte geëvalueerd. Sommige activiteiten vinden dezelfde dag nog plaats, maar soms is er een veel langere voorbereiding nodig en kan een project wel een aantal weken in beslag nemen. Onze pedagogisch medewerkers nemen hierin de leiding, maar zullen dit proces gezamenlijk met de kinderen sturen.

17.00 uur

De kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers kinderen wat drinken en krijgen daar wat lekkers bij, dit kan fruit zijn maar ook een cracker met kaas of worst, wat zoutjes of knakworstje.

Kinderen kunnen tussendoor ook altijd wat sap drinken wanneer ze daar behoefte aan hebben.

17.30 – 18.15

De kinderen gaan zelfstandig naar huis of worden opgehaald.

Voor schoolgaande kinderen neemt het omgaan met leeftijdsgenootjes een steeds belangrijkere plaats in hun leven in. De groepen op de naschoolse opvang bieden een fantastische mogelijkheid om sociale vaardigheden te oefenen en je eigen te maken. Onze pedagogisch medewerkers gaan er van uit dat kinderen nog niet weten hoe ze zich sociaal moeten gedragen, zij helpen en begeleiden hen daarbij. De groepsleiding weet dat zij zelf model staan, dus zal hun communicatie met de kinderen positief zijn. Zo leren kinderen spelenderwijs hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, naar elkaar te luisteren, op je beurt te wachten, voor jezelf op te komen, te delen en samen te spelen.

Een kind ontwikkelt zich het best als hij veel ruimte krijgt om zelf, op zijn eigen-wijze, dingen uit te proberen en te ervaren. Daarom vinden we het belangrijk om een kind zoveel mogelijk zijn eigen gang te laten gaan en zijn concentratie niet te verstoren. Ook respecteren we de keuzes die een kind maakt. We nemen een kind serieus in zijn doen en laten, met alle gevoelens en gedachten, met zijn eigen fantasie. Wanneer kinderen iets zelf kunnen, zullen we hen aanmoedigen om die dingen ook zelf te doen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

Naarmate kinderen ouder worden krijgen ze behoefte aan meer zelfstandigheid. Wij spelen hierop in door de kinderen, in overleg met en na toestemming van ouders, meer verantwoordelijkheid te geven. Zo mogen oudere kinderen zelfstandig uit school naar De Notedop komen. In overleg met de groepsleiding kunnen de kinderen voor een bepaalde tijd naar een andere gebouw gaan (uitgezonderd de Villa-noot), om daar op de trampolines, in de ballenbak of in de kussenkamers te spelen of in een klei- of schilderatelier rustig te kunnen werken. Er is een spannend en uitdagend ingerichte ontdektuin voor de kinderen van de NSO.