Toestemming

Toestemmingen geven

Zaken die voor u als ouder dagelijkse routine zijn nemen wij graag van u over. Hiervoor vragen we echter wel uw schriftelijke toestemming. Vul de formulieren in die op uw kind van toepassing zijn.

Algemene toestemmingen De Notedop

Meer informatie over opvang in stamgroepen
 • Medicijn verklaring

  Het kan voorkomen dat er op het kinderdagverblijf gevraagd wordt door ouder(s)/verzorger(s) om medicijnen te geven aan hun kind. Medicijnen geven is nooit zonder risico’s. Wij dienen alleen medicijnen toe die wij van ouders ontvangen. Medicijnen moeten altijd aangeleverd worden in originele verpakking met bijsluiter. Ons streven is, om alleen medicijnen te geven wanneer dit strikt noodzakelijk is.
 • om tijdens het verblijf op De Notedop het hierna genoemde geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen.
 • Toedienings periode

  Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt
 • Ouders/ verzorgers zijn verantwoordelijk voor het op tijd vervangen van het medicijn wanneer de houdbaarheidsdatum verstreken is.
 • Datum evt. in overleg met De Notedop
 • Toedienings omschrijving

  Toediening gebeurt geheel onder verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Hoewel Kinderopvang De Notedop de toediening van medicijnen met de grootst mogelijke zorg en in overeenstemming met de onderstaande aanwijzingen zal uitvoeren, zijn Kinderopvang De Notedop en haar medewerkers niet aansprakelijk.
 • :
 • Akkoord verklaring

  U ontvangt een ondertekend exemplaar retour van De Notedop
Meer informatie over het medisch dosier

Allergie informatie

Heeft u aanvullende informatie omtrent allergieën? Vul onderstaand formulier in.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen neem contact op met De Notedop via e-mail: info@denotedop.nl.