Blog

Nieuwsbrief juni 2011

Nieuwsbrief juni 2011 In deze nieuwsbrief nieuws over: Wijzigingen van gegevens z.s.m. doorgeven op de groepen. Nieuw leidinggevende. Leeftijdsverandering op de baby- en peutergroepen; opheffen verticale groep. Mentorschap bij de NSO. Pedagogische trainingen. Loop door Houten. Wijziging gegevens Graag willen we u nogmaals verzoeken om er alert op te …

Nieuwsbrief december 2010

Nieuwsbrief december 2010 In deze nieuwsbrief nieuws over: Kerstsluiting. Leidinggevende Beukenoot. Foto’s op de website. Ouderavond over deugden. Informatie-avond in januari. Trainingen bij De Notedop. Observatieformulieren. Kennismakingsgesprekken. Afmelden kinderen naschoolse opvang via website NSO-leidsters – badges. Kerstsluiting Vrijdag 24 …

Nieuwsbrief juni 2010

Nieuwsberichten juni 2010 In deze nieuwsbrief nieuws over: Pedagogisch beleid Foto’s op de site Burger Service Nummers Loop door Houten. Pedagogisch Beleid Het Pedagogisch Beleid is herschreven en op de site geplaatst. In dit nieuwe beleid is onze visie nog beter beschreven. Tevens is er aandacht besteed aan de Pedagogiek bij de Sport-NSO’s. Het …

Nieuwsbrief maart 2010

Nieuwsberichten Maart 2010 In deze nieuwsbrief nieuws over: Algemene voorwaarden Ouderraad Vrije dagen NSO- groepen Algemene Voorwaarden We hebben de Algemene Voorwaarden op een aantal punten aangepast. Deze waren verouderd en in overleg met de ouderraad hebben we ze herschreven. Alle ouders ontvangen deze Algemene Voorwaarden in een bijlage bij dit …