Blog

Nieuwsbrief april 2012

Nieuwsbrief april 2012 In deze nieuwsbrief, nieuws over: Bericht van Directie Vrije dagen Moeke’s Maaltijden – Studiedagen Overdracht op de peutergroep Activiteit bij de Apenoot Informatieborden Loop door Houten Bericht directie De kranten staan er vol van, het is regelmatig in het journaal en er wordt veel over gepraat op het schoolplein: kinderopvang …

Nieuwsbrief januari 2012

Nieuwsbrief januari 2012 In deze nieuwsbrief, nieuws over: Bericht van Directie: Irma. GGD rapporten: De Notedop maakt kwaliteit waar! Wijziging leidinggevenden. – Bericht van de Oudercommissie. Belang van noodnummers. Muziekvoorstelling. Verhuizing groep 8. Herhaling bericht studiedagen. GoCab. – Moeke’s Maaltijden. Medicijnverklaring. …

Nieuwsbrief november 2011

Nieuwsbrief november 2011 In deze nieuwsbrief nieuws over: Wijziging directie. Bericht van Charlotte NSO-contracten Nieuwe werktijden baby- en peutergroepen Openingstijden deuren i.v.m. nieuwe werktijden Fietstaxi – Proef Moeke’s Maaltijden Sint en Kerst Stamgroepen NSO Foto’s op de Website Informatie m.b.t. studiedagen Wijziging directie – …

Nieuwsbrief juni 2011

Nieuwsbrief juni 2011 In deze nieuwsbrief nieuws over: Wijzigingen van gegevens z.s.m. doorgeven op de groepen. Nieuw leidinggevende. Leeftijdsverandering op de baby- en peutergroepen; opheffen verticale groep. Mentorschap bij de NSO. Pedagogische trainingen. Loop door Houten. Wijziging gegevens Graag willen we u nogmaals verzoeken om er alert op te …

Nieuwsbrief december 2010

Nieuwsbrief december 2010 In deze nieuwsbrief nieuws over: Kerstsluiting. Leidinggevende Beukenoot. Foto’s op de website. Ouderavond over deugden. Informatie-avond in januari. Trainingen bij De Notedop. Observatieformulieren. Kennismakingsgesprekken. Afmelden kinderen naschoolse opvang via website NSO-leidsters – badges. Kerstsluiting Vrijdag 24 …

Nieuwsbrief juni 2010

Nieuwsberichten juni 2010 In deze nieuwsbrief nieuws over: Pedagogisch beleid Foto’s op de site Burger Service Nummers Loop door Houten. Pedagogisch Beleid Het Pedagogisch Beleid is herschreven en op de site geplaatst. In dit nieuwe beleid is onze visie nog beter beschreven. Tevens is er aandacht besteed aan de Pedagogiek bij de Sport-NSO’s. Het …

Nieuwsbrief maart 2010

Nieuwsberichten Maart 2010 In deze nieuwsbrief nieuws over: Algemene voorwaarden Ouderraad Vrije dagen NSO- groepen Algemene Voorwaarden We hebben de Algemene Voorwaarden op een aantal punten aangepast. Deze waren verouderd en in overleg met de ouderraad hebben we ze herschreven. Alle ouders ontvangen deze Algemene Voorwaarden in een bijlage bij dit …