Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief april 2016

Warme maaltijden

Sinds eind januari zijn we op de peutergroepen begonnen met het geven van gezonde warme maaltijden in plaats van brood tussen de middag. Dreumesen en kinderen van de NSO kunnen, op aanvraag, ook warm eten. Uit de enquête die we onlangs onder dagopvang ouders hebben gehouden, blijkt dat een groot deel van u blij is met de warme maaltijden. Reacties die we onder andere kregen:

“Erg prettig dat we thuis, als onze dochter moe is een boterham kunnen geven”.

“We eten ’s avonds ook warm, maar het is een fijn gevoel dat hij ’s middags al groente heeft gehad als hij een keer wat minder eet”.

“Ze eet op de opvang beter dan thuis”.

We zien op de groepen echter ook dat sommige kinderen niet goed eten. Kinderen die echt niet warm willen eten krijgen, in overleg met ouders, een boterham. Er zijn dan ook ouders die in de enquête hebben aangegeven liever te zien dat we teruggaan naar de boterham voor alle kinderen. Daarnaast hebben we gemerkt dat voor dreumesen de overgang naar de peuters groter is geworden. Dit omdat ze naast een nieuwe groep, nieuwe kinderen en nieuwe pedagogisch medewerkers, ook nog moeten wennen aan warm eten in plaats van brood.

We blijven warme maaltijden aanbieden

Omdat we veel ouders blij maken met het warm eten, blijven we ook na de proef de warme maaltijden aanbieden. Naast het feit dat we ouders ontlasten is het een gegeven dat méér dan de helft van de kinderen in Nederland veel te weinig groente eten. Wij vinden het daarom fijn dat we uw kind bij De Notedop een extra groente moment kunnen bieden en bovendien uw kind in aanraking kunnen laten komen met smaken die u wellicht thuis niet zo snel zal voorschotelen.

We kunnen u ook melden dat we meer gezond broodbeleg in ons assortiment gaan opnemen, waaronder bijvoorbeeld groentespreads. Dit om ook de kinderen die brood eten gezondere voeding aan te bieden.

 

Hoe gaat het warm eten na de proef in zijn werk?

 

Babygroepen:

Na de meivakantie (17 mei) eten de kinderen vanaf ongeveer 22 maanden warm tussen de middag. We starten dus al met de oudste dreumesen. Wilt u dat uw dreumes al eerder warm mee eet dan kunt u dat aangeven. Wilt u dat uw kind brood blijft eten dan kunt u ons dat ook laten weten. Als uw dreumes nog geen 22 maanden is en momenteel al warm eet, dan blijven we de warme maaltijd ook na de meivakantie aanbieden.

 

Peutergroepen:

Als uw kind op de peutergroep momenteel al brood eet, dan laten we dat ook zo na de meivakantie. Als uw kind op dit moment warm eet, maar u heeft een voorkeur voor brood, laat het ons dan weten.

 

Reacties kunt u sturen naar info@denotedop.nl Voor de kinderen in de dagopvang zijn er geen kosten verbonden aan de warme maaltijd.

 

NSO:

Voor de NSO blijft het systeem ongewijzigd. Uw kind kan, tegen vergoeding, mee eten. Zie voor de tarieven: http://denotedop.eu/de-notedop/tarieven-lrk/

 

Inschrijven broertje/ zusje dagopvang

Bent u in blijde verwachting en wilt u voor uw baby ook een plaatsje op de babygroep? Vergeet uw kindje dan niet aan te melden. Een mailtje met de verwachte geboorte datum, de gewenste dagen en de ingangsdatum naar info@denotedop.nl is voldoende.

 

Doorstroom van Peutergroep naar NSO

Wanneer uw kind vier jaar wordt en gebruik wil maken van de Naschoolse Opvang dient u uw kind in te schrijven via onze website. Wij merken vaak dat ouders denken dat dit automatisch gebeurt. Wij zullen moeten kijken of er ruimte is en of er vervoer geregeld moet worden. Het is voor ons wenselijk om de inschrijving rond de derde verjaardag te mogen ontvangen.

Heeft u behoefte aan een NSO rondleiding , dan kunt u contact opnemen met Anita Miltenburg. anita@denotedop.nl

 

Ruildagen op de baby en peutergroepen

Per 17 mei willen we het aanvragen van extra en ruildagen via de administratie laten verlopen. Het aanvragen bij de pedagogisch medewerkers komt hiermee te vervallen. Heeft u een aanvraag dan kunt u bellen naar

030-6355160 of een mailtje sturen naar info@denotedop.nl

U kunt een dag ruilen twee weken vóór of twee weken na de gemiste dag. Dagen dat het kinderdagverblijf gesloten is komen niet in aanmerking om te ruilen.

Het is voor onze personeelsplanning fijn als u het ons tijdig laat weten wanneer uw kind niet komt (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie). Ook dit kan bij de administratie.

 

De Notedop is gestart met voorschoolse opvang voor De Bijenkorf en De Zevensprong

Vanaf januari 2016 verzorgt De Notedop voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag, voor kinderen van De Zevensprong en De Bijenkorf.

Als u zich hiervoor aanmeldt, kunt u uw kind vanaf 7:30 uur brengen bij De Notedop. Na een klein uurtje spelen brengt Pedagogisch medewerker Hanneke uw kind naar school. Hieronder schetst Hanneke hoe de VSO bij De Notedop in zijn werk gaat:

 

VSO in de Noteclub:

‘Soms nog met de jas aan, kijken de kinderen waar ik ben en vertellen mij zo snel mogelijk het laatste nieuws: over behaalde zwemdiploma’s of medailles, de eerste voetbaltraining, lekkere ijsjes die gegeten zijn, enz. Ik krijg een hand of een knuffel en de ochtend is begonnen. Er wordt afscheid genomen van de ouders en daarna praten we gezellig, doen we een spelletje, stoeien we een beetje, knutselen we wat, ruimen we op en dan is het alweer tijd om naar school te gaan. Eerst plassen, dan jassen aan en tassen mee en vervolgens stappen we naar buiten. Onderweg is er altijd iets te zien: honden, kikkers, klasgenootjes… Voordat we er erg in hebben, zijn we al op het schoolplein. We brengen eerst de oudste kinderen weg en nemen met een knuffel afscheid in de klas. Als het inloopochtend is, blijf ik bij de jongste kinderen in de klas totdat de juf gaat klappen, want dat is het signaal dat de volwassenen moeten gaan. Als ik langs het raam van groep 3 loop, moet ik nog even zwaaien. Dat mag ik niet vergeten, want er wordt naar me uitgekeken. Fijn, iedereen is blij en op zijn plekje, ik kan tevreden naar huis en aan de koffie!’

Kijkje in de keuken van de pedagogiek van De Notedop

De oudercommissie is altijd enthousiast bij het horen van de verhalen over de trainingen die gegeven worden aan de pedagogisch medewerkers van De Notedop. Wij hebben daarom afgesproken om vanaf heden ook in de nieuwsbrief aan dit punt aandacht te schenken door weetjes, tips en informatie met u te delen.

 

Wij vinden het belangrijk om op een positieve manier met de kinderen te communiceren. Dit kunt u bereiken door uw kind te vertellen wat uw kind wel moet doen i.p.v. wat uw kind niet moet doen.

  • Niet slaan met de schep wordt: doe maar scheppen met de schep.
  • Niet de weg oplopen wordt: loop maar op de stoep.

Het woordje “niet “horen kinderen namelijk vaak niet!

 

Schoolgaande kinderen kunnen zich snel afgewezen voelen als je zegt; ik vind het niet leuk als je dat doet.

Zij denken al snel: hij/zij vindt mij niet leuk.

Je kunt ook zeggen; jij bent oké, maar het gedrag wat je nu laat zien vind ik niet oké.

Daarmee voorkom je, dat het kind zich afsluit en zal het kind eerder openstaan om naar je verhaal te luisteren, waarom je ander gedrag wilt zien.

Fotograaf op bezoek

In de ochtend van dinsdag 24 mei en donderdag 26 mei zal er een fotograaf van Kiddo fotografie bij

De Notedop aanwezig zijn. Deze fotograaf zal de kinderen van de dagopvang spelenderwijs gaan fotograferen. Vervolgens zullen deze foto’s via een link en ouder inlog te bewonderen zijn. Mocht u erg enthousiast zijn over de foto’s, dan is het natuurlijk mogelijk deze te bestellen via Kiddo fotografie.

Mocht u benieuwd zijn naar Kiddo fotografie, klik dan op onderstaande link: http://www.kiddofoto.nl/kinderdagverblijven/

Mocht uw kind niet op dinsdag of donderdag aanwezig zijn, dan is het mogelijk om op dinsdag of donderdag met uw kindje langs te komen. Graag even het tijdsstip van te voren afstemmen met de medewerker van de groep. Zo voorkomen wij onnodig wachten.

 

Avond4daagse

In de week van 23 t/m 27 mei wordt de avond4daagse weer gelopen in Houten. Mocht uw zoon en of dochter hieraan deelnemen, dan kan uw kind kosteloos gebruik maken van een maaltijd bij De Notedop, zodat hij/zij met voldoende energie aan de wandeling kan gaan beginnen! Binnenkort ontvangt u een mail met meer informatie.

Train je fit voor de Loop door Houten!

Net als andere jaren zullen wij met een grote groep kinderen ons voorbereiden op de Loop door Houten.

Vanaf mei gaan we hiervoor trainen met kinderen die zich daarvoor opgeven. U heeft inmiddels hierover een brief ontvangen. De Loop door Houten vindt plaats op vrijdag 10 juni.

 

Nieuwe oproepers

Wij zijn blij dat we een aantal nieuwe oproepkrachten mogen verwelkomen. Onlangs zijn Mandy van Rooyen, Salima Azarkane en Saskia Geesink bij ons in dienst gekomen.

 

Nationale Feestdagen gesloten

Woensdag            27 april                 Koningsdag

Donderdag           5 mei ’16               Hemelvaart

Maandag              16 mei ’16            2e pinksterdag

 

Bovenstaande dagen komen niet in aanmerking voor ruildagen.

 

Reservekleding

Wie kan ons helpen voor de kleuters, aan wat jongens en meisjesbroeken/ rokjes voor de verschoningsdoos? Ook kunnen we goed wat sokken voor jongens en meisjes (maillots) gebruiken. Graag afgeven bij de groep! Alvast hartelijk dank.