Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014

Zet alvast in uw agenda Ouderavond 12 maart
Woensdagavond 12 maart zal er een ouderavond worden georganiseerd voor de ouders van de dagopvang. Wij willen u op deze avond een kijkje in de keuken laten nemen van de pedagogiek op De Notedop. De uitnodiging volgt op een later tijdstip maar wellicht dat u de datum alvast kunt noteren.
Het thema van de ouderavond is: “Zo doen wij het op de Notedop”
Informatieve ouderavond over contact maken met baby’s en jonge kinderen.

Kinderopvangtoeslag 2014: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang
Er is een nieuwe regel voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Denkt u eraan dat u vóór 31 maart, of binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan, uw kinderopvangtoeslag aanvraagt. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis. Op tijd aanvragen wordt daarom nog belangrijker!
Voorbeeld:
Uw kind gaat vanaf 10 januari 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 30 april 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

Train je fit voor de Loop door Houten!
Net als andere jaren zullen wij met een grote groep kinderen ons voorbereiden op de Loop door Houten. Vanaf mei gaan we hiervoor trainen met de kinderen die zich daarvoor opgeven. In april volgt hierover een brief.
Voorgaande jaren hebben we met medewerkers en ouders van De Notedop eveneens getraind voor de Loop. Vanwege het grote succes, willen we ook dit jaar kosteloos voor u als ouders met kinderen op De Notedop de looptrainingen organiseren.
Dinsdag 25 februari zal Gerry Kersbergen (onder andere pedagogisch medewerker bij de Sport-NSO en trainer bij Reactive) starten met het geven van een wekelijks trainingsprogramma . Dit programma zal bestaan uit een warming-up, verantwoordelijk opgebouwde loopronde en een cooling-down met als uitgangspunt het trainen van de conditie.
Kortom, lijkt het u net als ons, een mooie uitdaging om straks, net als de kinderen de eindstreep te halen, meldt u dan nu aan! Na aanmelding ontvangt u uiteraard een bevestiging.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar olga@denotedop.nl.
Hierbij graag uw loopervaring vermelden. Door u zich voor deze training aan te melden bent u niet automatisch ingeschreven voor de Loop door Houten. Dit dient apart te gebeuren.
De Loop door Houten vindt plaats op zaterdag 14 juni.

Gezocht: nieuwe leden oudercommissie De Notedop
De oudercommissie is de medezeggenschapsraad van enthousiaste ouders die de belangen van de kinderen op De Notedop en hun ouders behartigen.

Een keer per twee maanden vergaderen we met de directie van De Notedop over o.a. :
– pedagogisch beleid
– personeelsbeleid
– kwaliteit kinderopvang
– communicatie van De Notedop naar ouders

We willen graag dat er vanuit alle panden van De Notedop ouders vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie. We zijn dan ook vooral op zoek naar ouders uit de panden: Okkernoot, en de Sport NSO’s de Wetering en/of de Meerpaal.

Dus vind u het leuk om mee te denken over kinderopvang en de belangen van kinderen en hun ouders te behartigen, meld u dan aan bij oudercommissie@denotedop.nl

Opvang studiedagen NSO
Wij sturen u altijd een mail wanneer de school van uw kind(eren) een studiedag heeft. Wij vragen u hierop uiterlijk twee weken voor de geplande studiedag een reactie te geven. Graag horen wij of u uw kind aanmeldt voor de opvang, of dat uw kind afwezig zal zijn. Bij minder dan vier aanmeldingen kunnen wij helaas geen opvang bieden. Het is voor ons dus noodzakelijk om van tevoren te weten welke kinderen gebruik willen maken van de studiedagenopvang. Indien er minder dan vier aanmeldingen zijn, zullen wij u hiervan minimaal 1 week van tevoren per mail op te hoogte stellen. Zonder tegenbericht zal de studiedagopvang gewoon doorgang vinden.
Op een studiedag kunt u uw kind(eren) vanaf 8:30 uur in de Speelnoot (ballenbak) brengen. Omdat niet alle scholen tegelijk studiedag hebben is het aantal kinderen dat wij opvangen in de ochtend beperkt. Vaak worden daarom meerdere groepen samengevoegd. Het kan dus zijn dat uw kind(eren) in de ochtend op een andere locatie wordt opgevangen dan gebruikelijk.

Ruildagen
Vanaf heden is de periode waarin u een opvang dag kunt ruilen verruimd. Wij bieden u de mogelijkheid om een dag in te halen, binnen twee weken voorafgaand aan of twee weken na de gemiste dag. Wij vragen (wel) uw begrip voor het feit dat we de gewenste dag alleen kunnen toestaan als het mogelijk is op de vaste groep van uw kind(eren). Voor het ruilen van een dag kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van de groep of u kunt contact opnemen met onze administratie via 030-6355160 of info@denotedop.nl.
Voor de NSO geldt dat wanneer u wilt ruilen tijdens een schoolperiode u zich kunt wenden tot de administratie via 030-6355160 of info@denotedop.nl, zodat we direct kunnen kijken of het past binnen onze vervoersplanning. Tijdens schoolvakanties kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de pedagogisch medewerkers van de groep.
Het is niet mogelijk een dag in te halen als gevolg van een nationale feestdag.

Facebook
Oktober vorig jaar zijn wij gestart met de Facebook pagina van de Notedop. Inmiddels hebben wij de 100 likers gehaald. Vanwege privacy redenen plaatsen wij geen foto’s waarop kinderen herkenbaar in beeld komen, tenzij ouders hier toestemming voor hebben gegeven. Wij vinden het een leuke manier om met ouders te delen wat de kinderen bij de Notedop zoal doen. Nieuwsgierig? Klik op onderstaande link en like onze pagina!

https://www.facebook.com/pages/Kinderdagverblijf-de-Notedop/549651898388776?ref=hl

Wij hebben u in de zomer om toestemming gevraagd voor het maken van foto’s voor verschillende doeleinden. Nu blijkt de wet zo te zijn dat we van alle ouders schriftelijk toestemming moeten hebben als wij foto’s willen gebruiken. Omdat wij alleen gevraagd hebben te reageren bij géén toestemming, zullen we nogmaals een mail naar u versturen voor uw toestemming.

Te laat ophalen
Wij zien de laatste tijd ouders regelmatig te laat de kinderen ophalen, voor u is dit misschien eenmalig maar voor de leidsters gebeurt dit vaak dagelijks, omdat de pedagogisch medewerkers ook graag een goede overdracht willen geven verzoeken wij u om de kinderen op tijd op te halen, zodat zij op tijd naar huis kunnen gaan, wij willen graag sluiten om 18.15. Wij hopen op uw begrip.

Ten slotte
De financiële jaaroverzichten worden per mail verzonden eind februari 2014.