Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015

Verhuizing administratie

Per 1 februari zal de administratie van De Notedop zich verplaatsen naar locatie De Beukenoot. De Apenoot zal namelijk vanaf die datum verhuurd worden. De administratie bevindt zich op de eerste verdieping van De Beukenoot. De telefoonnummers en e-mailadressen blijven ongewijzigd.

Bericht directie

Om een goede balans tussen overhead en medewerkers op de groepen te behouden, heeft de directie van De Notedop helaas moeten besluiten om afscheid te nemen van Tamara (administratie) en Olga (assistent leidinggevende). Zij zullen in januari afscheid nemen van De Notedop.

De werkzaamheden worden door de overige medewerkers op de administratie overgenomen.

Leidster kind ratio per 2015.

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen dezelfde beroepskracht-ratio. Op de peutergroepen betekend dit dat er één leidster op 8 peuters ingepland mag worden voorheen was dit één leidster op 7 peuters.

Vriend/ vriendin mee naar NSO

De kinderen die op woensdag en/ of vrijdag naar de NSO komen, krijgen binnenkort een uitnodiging mee. Met deze uitnodiging kunnen zij een vriend/ vriendin van school uitnodigen om samen bij de NSO te spelen. De ouders van de vriend/ vriendin moeten hun kind aanmelden via de website, zodat we weten wie we kunnen verwachten. Ook geven die ouders via de website een telefoonnummer door, waarop we ouders die middag eventueel kunnen bereiken.

U als ouder, krijgt op het moment dat uw zoon/ dochter een uitnodiging meekrijgt, diezelfde dag via de mail een brief met extra uitleg.

In januari starten we op een woensdag met NSO De Beukenoot. Later zullen ook de kinderen van NSO De Speelnoot Blauw en NSO De Speelnoot Rood die op woensdag en/ of vrijdag naar de NSO komen, een uitnodiging ontvangen.

Poppentheater

Donderdag 15 januari hebben we bezoek gehad van Poppentheater De Kletskous. Voor de kinderen van de peutergroep vond om 15.00 uur een voorstelling plaats. Deze voorstelling stond in het teken van de nationale voorleesdagen. De voorstelling was geïnspireerd door het prentenboek “ Boer Boris gaat naar zee” prentenboek van het jaar 2015. Ook de kinderen van NSO De Speelnoot rood hebben de voorstelling later die middag bezocht. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen genoten van deze voorstelling.

Wisseling leidinggevende Sport-NSO en babygroep 1

Per 1 februari zal Anita Miltenburg de leidinggevende van De sport-NSO worden en Judith van Dijk de leidinggevende van babygroep 1. De reden hiervoor is dat ze op deze manier efficiënter hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Wij zoeken leden voor de oudercommissie

De Notedop heeft een actieve oudercommissie, waarin zeer betrokken ouders deelnemen. De directie van De Notedop informeert de oudercommissie over alle ontwikkelingen bij De Notedop. De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ook adviseert ze over de kwaliteit van de opvang en signaleert ze mogelijke knelpunten en problemen om deze vervolgens te bespreken met de directie.

De onderwerpen die o.a. besproken worden zijn:

 • Veiligheid en gezondheid
 • Pedagogisch beleid en praktijk
 • Groepsindeling/groepsgrootte
 • Accommodatie en inrichting
 • Afhandeling van klachten
 • Tarieven

Zeker in deze tijd waarin er veel ontwikkelingen in de kinderopvang spelen, is het interessant om mee te denken en u stem te laten horen. Bovendien moet De Notedop aan de GGD-eisen voldoen en ervoor zorgen dat van elke locatie minimaal twee ouders in de oudercommissie plaatsnemen. Dus: wilt u meedenken en praten over bovenstaande zaken? Aarzel dan niet en wordt lid van de oudercommissie! U kunt zich hiervoor aanmelden bij de pedagogisch medewerkers van de groep, of een mail sturen naar oudercommissie@denotedop.nl of info@denotedop.nl. Lees hier meer over onze oudercommissie

Vergaderdata:

 • Woensdag 14 januari
 • Dinsdag 17 maart
 • Woensdag 3 juni
 • Dinsdag 1 september
 • woensdag 11 november

Ten slotte

De financiële jaaroverzichten worden per mail verzonden eind februari 2015.