Nieuwsbrief februari 2018

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende: 

 • Enquête warme maaltijd en drinken
 • Activiteiten voorjaarsvakantie
 • Studiemiddag
 • Afmelden NSO
 • Film dagopvang
 • Nationale feestdagen
 • Peuterdans
 • Foto’s op de website
 • Oudercommissie vergaderdata 2018
 • 3- uursregeling
 • Uitnodiging workshop

Enquête warme maaltijd en drinken

In de vorige nieuwbrief hebben wij terugkoppeling gegeven over onze enquête warme maaltijden en drinken. Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat ouders willen dat hun kind meer water krijgt. Ook lauwe thee werd genoemd. Wij schenken daarom inmiddels vaker water en thee en nog maar 1x per dag sap. Mocht u persoonlijk een andere voorkeur hebben voor uw kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de medewerkers van de groep. Als u in het verleden al heeft aangegeven dat uw kind helemaal geen sap mag, dan krijgt uw kind ook nu geen sap.

Voor wat betreft de warme maaltijden tussen de middag zijn de meningen van ouders wat meer verdeeld. Wij hebben besloten de warme maaltijden kosteloos te blijven aanbieden. Alle ouders krijgen tijdens het kennismakingsgesprek met de peutergroep de vraag of ze willen dat hun kind brood of een warme maaltijd eet tijdens de lunch. Voor bestaande peuters verandert er niets. Als u wilt switchen van warm naar brood, of andersom, kunt u dit kenbaar maken bij de medewerkers van de groep.

Activiteiten NSO voorjaars vakantie

Op donderdag 4 januari is er een theatervoorstelling geweest over het thema “kinderen op jacht naar stroomvreters ”. De daadwerkelijke uitvoering van het project vindt plaats in de voorjaarsvakantie, op 27 februari en 1 maart 2018 voor de kinderen van NSO Speelnoot Blauw en NSO de Beukenoot. Dit project loopt door tot april 2018 en er is een evaluatie begin 2019.

In het project zullen de stroomvreters in het gebouw worden opgespoord. Alle energie verbruikende apparaten worden op een rij gezet en het verbruik wordt zo veel mogelijk gemeten. Er wordt een top 10 gemaakt van grootste verbruikers, waar op bespaard kan worden. Resultaat is het voorstellen van energiebesparende maatregelen. De kinderen zullen deze resultaten presenteren aan De Notedop. In een eerder project is de ervaring dat minstens 10 % van het stroomverbruik kan worden bespaard. En daarnaast bleek ook het gasverbruik flink naar beneden te kunnen.

Voor NSO De Noteclub en NSO De Speelnoot Rood wordt het thema “Post & Pakket”.

Regelmatig komt de postbode langs om iets in de brievenbus te gooien of een pakje te bezorgen. Waar komt het vandaan? Hoe komt het bij de postbode? Hoe kunnen we iets terugsturen? Dat zijn vragen die we proberen te beantwoorden tijdens de voorjaarsvakantie. 

Studiemiddag

In tegenstelling tot de studiedagen bieden wij bij studiemiddagen altijd opvang aan ongeacht het kind aantal.Wij zorgen ervoor dat de kinderen op de aangepaste tijd opgehaald worden bij school en vangen ze op. Aan dit stukje aanvullende opvang zijn geen extra kosten verbonden en is een service vanuit De Notedop. Het is fijn dat u even checkt of wij op de hoogte zijn van de des betreffende studiemiddag. Sommige scholen informeren ons hierover, maar vaak zijn we ook afhankelijk van de informatie van ouders.

Afmelden NSO

In deze periode van het jaar komt het regelmatig voor dat kinderen ziek worden, op school of eerder van school moeten worden opgehaald. Wij kunnen ons voorstellen, dat uw aandacht als eerste uitgaat naar uw kind en dat u evt. nog alternatieve opvang moet regelen.

Tijdens deze onvoorziene omstandigheden willen wij u vragen ook aan het op tijd afmelden van de NSO te denken. Wij willen u graag wijzen op het belang van het afmelden van uw kind(eren).

In de praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van het niet afmelden van de kinderen.

Onze vervoerplanning heeft een strakke planning waarin vervoersmedewerkers verschillende scholen achter elkaar halen. Het niet afmelden van de kinderen, zorgt ervoor dat er onnodig opzoek gegaan moet worden op school, waardoor de vervoersmedewerker vertraging op loopt. Deze arriveert vervolgens later bij de volgende school en de andere kinderen arriveren later dan nodig is op hun groep.

Ook bij kinderen die zelfstandig naar De Notedop komen is het van belang dat zij tijdig afgemeld worden. Er ontstaat een zorg bij de medewerkers als een kind niet tijdig op de groep arriveert.

U kunt uw kind afmelden door het afmeldformulier in te vullen op onze site of even bellen naar 030-6355160.

Alvast vriendelijk bedankt voor u medewerking!

Film Dagopvang

Alle ouders van de dagopvang hebben tijdens het kerstontbijt of in de weken daarna een usbstick van de Notedop gekregen met daarop de film van de groep van hun kind. Als u meerdere kinderen heeft in de dagopvang is het de bedoeling dat er 2 films op deze usbstick staan. Mocht dit niet het geval zijn, laat dit dan even weten aan de medewerkers van de groep. Wij wensen alle ouders en kinderen heel veel kijkplezier!

Nationale Feestdagen

Maandag               2 april                                    2e paasdag

Vrijdag                   27 april                                 Koningsdag

Donderdag          10 mei                                   Hemelvaartsdag

Maandag               21 mei                                   2e Pinksterdag

Dinsdag                25 december                       1e Kerstdag

Woensdag            26 december                       2e Kerstdag

Dinsdag                 1 januari ’19                         Nieuwjaarsdag

Bovenstaande dagen komen niet in aanmerking voor ruildagen. 

Peuterdans

Vanaf begin januari geeft Mariska van Weverwijk van “Ikke dans” aan beide peutergroepen danslessen. Mariska zal dit 9 donderdagen doen in het kader van haar stage. De pedagogisch medewerkers van de groep nemen samen met de kinderen deel aan de 3 kwartier durende dansles. De eerste lessen waren een groot succes. De kinderen deden enthousiast mee en hebben genoten! Het thema van de eerste 3 lessen was ‘muisje nooit genoeg’ waarbij alle kinderen zelf een muisje waren die via de gordijnen en de slingers uiteindelijk bij de kaas en de taart terecht kwamen. Met een volle buik rolden ze over de grond en helaas pasten ze niet meer door de ingang van het muizenholletje….

 

Oudercommissie vergaderdata: 2018

Dinsdag 9 januari ’18                         ( welbevinden medewerkers)

Woensdag 14 maart ‘18                      ( Pedagogiek)

Dinsdag 5 juni ’18                                ( GGD/IKK)

oensdag 5 september ‘18                    ( Nader te bepalen)

Dinsdag 6 november ’18                   ( Financiën)

 

3-uurs regeling

Met ingang van 1 januari jl. is de nieuwe wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) van kracht. Door de komst van deze wet is een aantal zaken binnen de kinderopvang veranderd. Zo ook de 3-uursregeling. De 3 uurregeling is al enkele jaren van kracht binnen de kinderopvang.

Binnen de gestelde drie uur mag er met 50% afgeweken van het vastgestelde leid(st)er/ kind ratio. Een voorbeeld hiervan is de periode waarin pauze gehouden wordt door de medewerkers. Als er een collega gaat pauzeren is de andere collega voor de duur van 45 minuten alleen op de groep. Het ratio is op dat moment gehalveerd.

In het verleden waren de blokken waarin de 3-uursregeling ingezet mocht worden al vastgesteld door de wet. In de nieuwe regeling zijn deze blokken vrijgegeven. De organisatie mag deze blokken zelf bepalen en vast leggen in het pedagogisch beleidsplan.

Hierbij willen wij jullie als ouders informeren over de wijze en de momenten waarop de 3-uursregeling binnen De Notedop wordt ingezet.

De Notedop is naar aanleiding van deze wetswijziging de huidige overschrijdingsmomenten gaan inventariseren. De inventarisatie heeft per groepssoort plaatsgevonden. Er is vervolgens gekozen om de momenten van overschrijding per groepssoort vast te leggen, omdat deze per groep erg verschillen.

De huidige regeling is vastgesteld voor een periode van 6 maanden en zal in de maand juni worden geëvalueerd. Waar nodig zullen de momenten van overschrijding bijgesteld worden.