Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

 

  • Oudercommissie vergaderingen 2019
  • Studiemiddag
  • Afmelden NSO
  • Aanmelden NSO schooljaar 2019/2020
  • Nationale Feestdagen

 

Oudercommissie vergaderdata: 2019

Dinsdag 12 maart ‘19                    ( Pedagogiek)
Dinsdag 4 juni ’19                         ( Regelgeving in de kinderopvang)
Dinsdag 10 september ‘19           ( Pedagogiek)
Dinsdag 5 november ’19              ( Financiën)

StudiemiddagIn tegenstelling tot de studiedagen bieden wij bij studiemiddagen altijd opvang aan ongeacht het kind aantal. Wij zorgen ervoor dat de kinderen op de aangepaste tijd opgehaald worden bij school en vangen ze op. Aan dit stukje aanvullende opvang zijn geen extra kosten verbonden en is een service vanuit De Notedop.

Het is fijn dat u even checkt of wij op de hoogte zijn van de des betreffende studiemiddag. Sommige scholen informeren ons hierover, maar vaak zijn we ook afhankelijk van de informatie van ouders.

Afmelden NSOIn deze periode van het jaar komt het regelmatig voor dat kinderen ziek worden, op school of eerder van school moeten worden opgehaald. Wij kunnen ons voorstellen, dat uw aandacht als eerste uitgaat naar uw kind en dat u evt. nog alternatieve opvang moet regelen.

Tijdens deze onvoorziene omstandigheden willen wij u vragen ook aan het op tijd afmelden van de NSO te denken.

Wij willen u graag wijzen op het belang van het afmelden van uw kind(eren).

In de praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van het niet afmelden van de kinderen.

Onze vervoersplanning heeft een strakke planning waarin vervoersmedewerkers verschillende scholen achter elkaar halen. Het niet afmelden van de kinderen, zorgt ervoor dat er onnodig op zoek gegaan moet worden op school, waardoor de vervoersmedewerker vertraging oploopt. Deze arriveert vervolgens later bij de volgende school en de andere kinderen arriveren later dan nodig is op hun groep.

Ook bij kinderen die zelfstandig naar De Notedop komen is het van belang dat zij tijdig afgemeld worden. Er ontstaat een zorg bij de medewerkers als een kind niet tijdig op de groep arriveert.

U kunt uw kind afmelden door het afmeldformulier in te vullen op onze site of even bellen naar 030-6355160.

Alvast vriendelijk bedankt voor u medewerking!

 

Aanmelden NSO schooljaar 2019/2020Wordt uw kind het komende schooljaar 4 jaar en wilt u gebruik maken van de NSO, dan willen wij u vragen om uw kind in te schrijven. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@denotedop.nl met de volgende gegevens:

  • Naam van het kind
  • Dagen waarop u opvang wenst
  • School waar uw kind naartoe gaat
  • Contractvorm ( 40, 47, of 52 weken contract)

Uw kind wordt niet automatisch geplaatst voor de NSO als hij of zij op de dagopvang zit bij De Notedop.

 

Nationale Feestdagen

Maandag        22 april                       2e paasdag

Donderdag     30 mei                        Hemelvaartsdag

Maandag        10 juni                        2e Pinksterdag

Bovenstaande dagen komen niet in aanmerking voor ruildagen.

 

Even voorstellen: Nieuwe collega

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Lindy, 33 jaar en ik woon met mijn gezinnetje in Nieuwegein.
Sinds 1 januari ’19 is mijn nieuwe uitdaging begonnen bij De Notedop als administratief medewerker.
Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en vrijdag en ik beantwoord graag uw vragen via e-mail of telefoon over
bijvoorbeeld de planning.

Ik ben erg blij met mijn nieuwe plek in het team van De Notedop.

Graag tot ziens, of tot horens aan de telefoon!

Hartelijk groet, Lindy