Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief juni 2019

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

 • Personeel
 • Processsierups
 • Stint
 • Nieuw fietsenrek
 • Groepsnamen
 • Beroepskracht/ kind ratio
 • Vaccinatiebeleid
 • Recyclen van luiers
 • Oudercommissie vergaderingen 2019
 • OC informatie
 • Tip van een ouder; Bellenblazen

Personeel

Hierbij willen wij u over het volgende informeren. De Notedop heeft besloten het contract van Lindy (administratief medewerker) niet te verlengen. Lindy is vanaf heden vrijgesteld van al haar werkzaamheden, zodat zij op zoek kan gaan naar een nieuwe baan. Wij wensen Lindy alle goeds voor de toekomst.

 

Nieuw personeel

Wij hebben een aantal nieuwe collega’s aangenomen in de functie van Pedagogisch medewerker.

Yasimina Zaian en Annemiek Zijlmans zullen beiden in dienst treden voor 24 uur. Yasmina start per 17 juni en Annemiek per 16 juli. Daarnaast zal Allandra Annink per 10 juli in dienst treden als oproepkracht. Wij heten de nieuwe collega’s van harte welkom.

Processierups

Zoals we u vorige week via de mail hebben laten weten, is de eikenprocessierups gesignaleerd in de eikenbomen langs het “eikenlaantje” bij De Notedop.

Inmiddels is de aannemer langs geweest voor een inventarisatie en heeft direct een aantal bomen behandeld. De aannemer hoopt spoedig terug te komen om de overige bomen te behandelen. Het advies om een klein stukje om te fietsen en geen gebruik te maken van het “eikenlaantje” blijft. Dit om contact met de haren van de rups zoveel mogelijk te voorkomen.

Stint

Wellicht heeft u in de media gehoord dat de Sint, na het verrichten van een aantal aanpassingen, in het nieuwe schooljaar weer de weg op mag. De Notedop heeft echter besloten om de Stints niet meer in gebruik te nemen en 2 extra Go cabs aan te schaffen. Go cabs zijn bakfietsen met elektrische trapondersteuning waarbij de chauffeur zit in plaats van staat. Wij maken al jaren naar tevredenheid gebruik van enkele Go cabs en kunnen op deze manier het vervoer van de kinderen op een prettige manier organiseren.

Nieuw fietsenrek

Een aantal ouders heeft aangeven dat het lastig is om de kinderen in een fietsstoeltje te plaatsen als de fiets tegen het entree hek van De Beukenoot staat. Wij hebben daarom op verzoek een nieuw fietsenrek geplaatst rechts van het parkeervak, links van de voetbalkooi. De fietsen staan hier stabieler.

Groepsnamen

Al langere tijd ligt er een verzoek van ouders om de groepen van de kinderen een naam te geven in plaats van een nummer. In samenspraak met de oudercommissie is er inmiddels een keuze gemaakt.

Met ingang van de invoering van het nieuwe kindplanning programma later dit jaar, zullen alle groepen (m.u.v. de sport-NSO) een kleur als naam krijgen.

Als herkenningspunt voor de groep wordt er een schilderij met illustraties van kinderen opgehangen naast de entree van de groep. De illustraties komen overeen met de leeftijd van de kinderen op de groep en tevens heeft het schilderij de groepskleur als hoofd kleur. De schilderijen zullen gemaakt worden door Eva Zegers, van wie er al meerdere werken hangen binnen De Notedop.

De kleuren betreffen; groen, rood, blauw, geel, oranje, paars, oker en lime. Verder informatie volgt op een later moment.

Beroepskracht/ kind ratio babygroepen

Per 1 januari van dit jaar is het beroepskrachtkind ratio op de babygroepen veranderd. Er wordt niet meer alleen gekeken hoeveel kinderen er op de babygroep zijn, maar ook of de kinderen ouder of jonger dan 1 jaar zijn. Zo mochten we in 2018 nog 9 kinderen opvangen met 2 medewerkers, nu zijn dit 8 kinderen waarvan er maximaal 4 onder 1 jaar mogen zijn.

De planning van de babygroepen is hierdoor een grotere uitdaging geworden, zeker gezien het aantal aanmeldingen die we mogen ontvangen. We hebben er daarom voor gekozen om op sommige dagen met 3 medewerkers op de babygroep te gaan werken. Dit is op de dagen dat er meer dan 8 kinderen zijn en/of op de dagen dat er 8 kinderen zijn waarvan er meer dan 4 kinderen onder 1 jaar zijn.

De derde medewerker draait dan een tussendienst en is van 8.15 uur tot 17.45 uur op de groep aanwezig.

Vaccinatiebeleid

De afgelopen periode hebben wij regelmatig vragen ontvangen over het vaccinatie beleid van De Notedop. Naar aanleiding van deze vragen willen wij jullie hierover informeren.

De Notedop kan aan een ouder vragen of een kind gevaccineerd is, maar een ouder hoeft deze informatie niet te geven. Dit zijn namelijk medische gegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om ouders te verplichten om deze gegevens te verstrekken.

Als ouders expliciet instemmen, mag De Notedop deze gegevens wel registreren, zodat de GGD snel kan handelen bij de uitbraak van een ziekte.

Wij als Notedop kunnen aangeven of er – voor zover bij ons bekend – kinderen worden opgevangen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, mits dit niet te herleiden is tot persoonsniveau. Wij kiezen hier echter niet voor.

De Notedop volgt de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie. Dit betekent dat wij ongevaccineerde en gevaccineerde kinderen opvangen binnen onze organisatie. Omdat deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland niet verplicht is, kan het voorkomen dat ook ongevaccineerde kinderen onze kinderopvang bezoeken.

Recyclen van luiers

Alle ouders kunnen de luiers van thuis verzamelen in een speciale luierzak en deze deponeren in de “incontinentie container” bij ons kinderdagverblijf. Helaas is gebleken dat deze luiers niet worden gerecycled maar tegelijk met het restafval worden opgehaald. We vinden het belangrijk om dit met u te delen. Zodat u weet wat er met de luiers gebeurt. Uiteraard kunt u gebruik blijven maken van onze “incontinentie container”, als u het fijn vindt om thuis geen luiers in de container te hebben. Maar helaas komen ze op dezelfde plek terecht als uw eigen restafval.

 

Bericht van de Oudercommissie: Lief en Leed

Beste ouders/verzorgers,

Middels deze brief willen wij u informeren over de status van de Lief & Leed rekening van de oudercommissie.

De Lief & Leed rekening wordt gebruikt door de oudercommissie om zo nu en dan een kleinigheidje te kopen voor de pedagogisch medewerkers, bij feestelijke of vervelende gebeurtenissen. Voorbeelden van attenties die in het afgelopen zijn gegeven door de oudercommissie namens de ouders zijn:

–              Kraamcadeautjes voor Kitty en Kim

–              Bloemetje voor Diana als sterktewens

–              Kerstcadeautjes voor alle medewerkers (Tony Chocolonely chocoladereep**)

In april 2018 hebben wij alle ouders gevraagd om een storting te doen voor de Lief & Leed rekening. Er is toen gevraagd om een eenmalige vrijwillige bijdrage, met een richtbedrag van € 15,= per kind. Er is toen in totaal € 622,50 gestort, waarvoor oprechte dank. Met de bijdragen die we toen hebben ontvangen hebben we de bovenstaande uitgaven kunnen bekostigen, inclusief terugbetaling van een voorschot dat we van de Notedop hadden ontvangen wegens een minstand en voldoening van de kosten van het aanhouden van de zakelijke rekening.

Het huidige saldo van de rekening bedraagt € 230,65. Omdat we de traditie van de kleine attenties graag voort willen zetten, hebben we vorig jaar aangegeven jaarlijks een bijdrage voor de Lief & Leed rekening te verzoeken. Het gaat hierbij om een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van € 5,= per kind, maar meer, minder, of zelfs helemaal niks mag uiteraard ook. Mocht in de toekomst blijken dat er meer geld op de rekening staat dan nodig is voor een gezonde reserve, dan zal het richtbedrag per jaar verlaagd worden.

Als u een donatie wilt doen, kan dat door:

 • Het geld over te maken naar NL03INGB0004430732 t.n.v. Ouderraad de Notedop ovv “ouderbijdrage 2019”, of:
 • Uw bijdrage contant te doneren in een van de brievenbussen die geplaatst is in de centrale hallen van de Beukenoot en de Speelnoot. De penningmeester van de oudercommissie stort het geld dan op de rekening.

Bij vragen kunt u altijd bij de oudercommissie terecht via mailadres: OudersNotedop@gmail.com Of door een van de oudercommissie leden aan te spreken op de groep.

Met vriendelijke groeten namens de oudercommissie,

Joeri Morsman, Penningmeester

Oudercommissie vergaderdata: 2019
Dinsdag 10 september ‘19         ( Pedagogiek)
Dinsdag 5 november ’19              ( Financiën)

Nieuw mailadres oudercommissieDe oudercommissie fungeert als mogelijk aanspreekpunt voor ouders met ideeën of klachten. De voorzitter van de Oudercommissie (Raoul Linschoten) de secretaris (Maaike Jongenelen) en de penningmeester (Joeri Morsman) zijn te benaderen, via e-mail: OudersNotedop@gmail.com

Tip van een ouder; BellenblazenKinderen vinden het fantastisch: bellenblazen! Daarnaast is het ook nog eens goed voor de mondmotoriek en is het een leuke activiteit. Tenminste….

Wij hebben van ouders begrepen dat bellenblazen vervelende vlekken achter kunnen laten op de kleding die je gek genoeg pas ontdekt ná het wassen van de kleding.

In bellenblaassop uit de winkel zit glycerine. Soms knoeien kinderen als zij bellen proberen te blazen en dan komt de glycerine op de kleding terecht. Als de glycerine vervolgens in aanraking komt met wasmiddel kan er een chemische reactie ontstaan. Hierdoor ontstaan er vlekken. Dit verklaart ook waarom je de vlekken pas ziet, nadat de kleren gewassen zijn.

Als je de kleren super goed uitspoelt met water, voordat je ze wast, is je probleem opgelost! Je kunt dit gewoon onder de kraan doen, of eerst een kort wasje draaien met alleen maar water.