Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

 • Financiën
 • Ruil-/ extra dagen zomervakantie
 • Oudercommissie vergaderdata 2020
 • Mailadres oudercommissie
 • Breng- en ophaalmomenten, contact ouders
 • Thuisblijfregels-gezondheid kinderen
 • Vervanging zwangerschapsverlof Erika:
 • Sport-NSO
 • Teken

Financiën

Voor de periode dat de kinderopvang deels gesloten was in verband met Corona, hebben ouders recht op compensatie. U ontvangt dit in 2 delen. Deels door de overheid; naar verwachting ontvangt u dit in de maand juli en deels door de opvangorganisatie zelf. De Notedop heeft inmiddels alle ouders terugbetaald. Wij bedanken alle ouders die ons hebben laten weten van de compensatieregeling af te zien, of het bedrag weer terug hebben gestort. In combinatie met besparingsmaatregelen die wij zowel intern als extern hebben kunnen realiseren, is de schade t.g.v. de Coronacrisis voor De Notedop tot op heden beperkt.

Ruil-/ extra dagen zomervakantie.

Voor de zomervakantie periode voorzien wij een aantal knelpunten i.v.m. de huidige corona richtlijnen vanuit de overheid. Zo zien wij op dit moment dat de kind aantallen deze zomerperiode hoger uitvallen dan in de voorgaande zomervakantie periodes. Normaliter wordt er een groter aantal kinderen afgemeld, waardoor er ruimte ontstaat in de personeels- en kind planning.

Nu wij zien dat de kind aantallen hoger uitvallen moeten wij concluderen dat wij meer personeel moeten vervangen tijdens hun afwezigheid en ook minder ruimte hebben voor het aanbieden van ruil- en extra dagen. Daarom hebben wij, in overeenstemming met de oudercommissie, besloten om het ruilen- en/of aanvragen van extra dagen gedurende de periode 12 juli t/m 6 september niet aan te bieden.

Het toekennen van ruil- en extra dagen zou een toename in kind aantallen betekenen en deze toename kunnen wij niet opvangen. Wij hebben het ruilen en aanvragen van extra dagen altijd als service aan ouders aangeboden, waardoor er geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Wij verwachten dit jaar een extra grote uitdaging om de kind- en personeelsplanning rond te krijgen en de opvang te bieden die onze klanten van ons gewend zijn. Door het niet aanbieden van ruil- en extra dagen gedurende een bepaalde periode hopen wij een passende en stabiele planning voor ouders, kinderen en medewerkers te kunnen realiseren. In de overige maanden van het jaar zullen wij de ouders natuurlijk wel in de gelegenheid stellen om verzoeken voor ruil- of extra dagen te doen.

Oudercommissie vergaderdata: 2020

Dinsdag 16 juni                    pedagogiek NSO
Dinsdag 15 september       pedagogiek KDV
Dinsdag 10 november        Financiën

Mailadres oudercommissie

De oudercommissie fungeert als mogelijk aanspreekpunt voor ouders met ideeën of klachten. De voorzitter van de Oudercommissie (Raoul Linschoten) de secretaris (Maaike Jongenelen) en de penningmeester (Joeri Morsman) zijn te benaderen, via e-mail: OudersNotedop@gmail.com

Breng- en ophaalmomenten, contact ouders

Wij u er op attenderen dat de huidige richtlijnen m.b.t. het brengen en halen van kinderen van kracht blijven t/m de zomervakantie. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw medewerking hierin.

Thuisblijfregels gezondheid kinderen

Graag delen wij nogmaals de afspraken voor u omtrent de thuisblijfregels-gezondheid kinderen. Momenteel leest u in het nieuws dat kinderen van 0 tot 6 jaar met een neusverkoudheid wel naar de kinderopvang mogen komen. Deze versoepeling hebben wij op een eerder moment al toegepast. Wij hanteren nog altijd wel de regel dat kinderen met verhoging tot 38 graden celcius of koorts (38 graden celcius of hoger) moeten worden opgehaald of thuisblijven. Mocht uw kind koorts hebben, dan moet uw kind 24 uur klachten vrij zijn om weer naar de opvang te mogen gaan. Helaas betekent dit ook dat wij genoodzaakt zijn om volgens de richtlijnen van de RIVM u te verzoeken evt. broertjes/zusjes ook op te halen of thuis te houden.

Vervanging zwangerschapsverlof Erika

Onze collega Erika, voor u als ouders bekend als aanspreekpunt m.b.t. de planning van uw kind, is in blijde verwachting. Erika zal met ingang van 26 juni met zwangerschapsverlof gaan. Haar voorlopig laatste werkdag zal plaats vinden op donderdag 25 juni. Tijdens haar afwezigheid zullen haar taken worden waargenomen door Joyce van Dort en Tamara Vergeer. 

Sport-NSO

Op onze Sport-NSO komen er na de zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag enkele plekken vrij. Vindt uw kind het leuk om na een schooldag actief bezig te zijn, dan is de Sport-NSO daarvoor een geschikte locatie. De hele middag staat in het teken van sport en spel! Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld. Mocht uw zoon of dochter interesse hebben om over te stappen naar de Sport-NSO of het bijvoorbeeld willen combineren met de NSO aan de Peppelkade, dan is dat ook mogelijk. Onze Sport-NSO is gevestigd bij de Hockeyvelden aan De Meerpaal.

Wilt u meer informatie ontvangen of een afspraak willen maken voor uw kind om een keer een middag proef te draaien, dan hoor ik het graag!

Stuur dan een mail naar; anita@denotedop.nl

Teken

Wij willen u als ouders er op attenderen dat teken op dit moment actief zijn. Bij het buitenspelen proberen wij als Notedop hier aandacht aan te schenken en kinderen na het buitenspelen op teken te controleren. Helaas zijn de kleine beestjes vaak pas zichtbaar als zij zich via de huid hebben gevoed. Het kan dus mogelijk zijn dat het beestje niet tijdig door ons opgemerkt wordt. Hierbij delen wij informatie met u om tekenbeten te voorkomen of juist te handelen bij het ontdekken hiervan.

 • Zie er op toe dat kinderen beschermende kleding dragen bij wandelingen in bossen of hoog gras.
 • Controleer de kinderen op teken en tekenbeten na het buitenspelen. In het bijzonder als ze rondom struiken hebben gespeeld, in de natuurtuin of na een bezoek aan het bos.
 • Teken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een teken pincet of tekenlepel. Bij twijfel ga je langs bij de huisarts. Let op, teken kunnen niet met de hand verwijderd worden, doe ook geen poging. Pas na het verwijderen van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd.