Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015

De Notedop start met voorschoolse opvang voor De Bijenkorf en De Zevensprong

Vanaf 4 januari 2016 gaat De Notedop voorschoolse opvang aanbieden op maandag, dinsdag en donderdag, voor kinderen van De Zevensprong en De Bijenkorf. Als u zich hiervoor aanmeldt, kunt u uw kind vanaf 7:30 uur brengen bij De Notedop. Uw kind kan dan bij ons spelen en eventueel een boterham eten. Een pedagogisch medewerker van De Notedop brengt uw kind daarna naar school. Voor meer informatie over voorschoolse opvang kunt u contact opnemen met de administratie.

Open dag

de-notedop-houten-open-dag

Nieuwe groep NSO De Noteclub

Sinds het afgelopen jaar zien wij bij de NSO groepen de kind aantallen stijgen. Om de kind aantallen per groep in de toekomst niet te hoog op te laten lopen, hebben wij een nieuwe leeftijdsindeling gemaakt.
Hierdoor is er een nieuwe NSO groep ontstaan. Door deze extra groep kunnen wij de huidige kwaliteit blijven waarborgen. De nieuwe groep is per 1 november 2015 gevestigd in het pand De Noteclub. Deze bevindt zich achter het pand van De Beukenoot, grenzend aan het NSO buitenspeelplein.
De nieuwe leeftijdsindeling per 1 november 2015 is als volgt;

  • 4 tot ongeveer 5,5 jaar (De Noteclub)
  • 5,5 tot ongeveer 7 jaar (Nu groep rood)
  • 7 tot ongeveer 9 jaar (Nu groep blauw)
  • 9 plus (Nu groep 27 De Beukenoot)

Donderdag 29 oktober was er een inloopmiddag voor de kinderen en ouders. Wij ontvingen veel positieve reacties en de kinderen zijn heel enthousiast over hun nieuwe groepsruimte.
Vind u het leuk om de nieuwe groep te bezichtigen, dan bent u van harte welkom.

Doorstroom van Peutergroep naar NSO

Wanneer uw kind vier jaar wordt en gebruik wil maken van de Naschoolse Opvang dient u uw kind in te schrijven via onze website. Wij merken vaak dat ouders denken dat dit automatisch gebeurt. Wij zullen moeten kijken of er ruimte is en of er vervoer geregeld moet worden. Het is voor ons wenselijk om de inschrijving rond de derde verjaardag te mogen ontvangen.
Heeft u behoefte aan een NSO rondleiding , dan kunt u contact opnemen met Anita Miltenburg. anita@denotedop.nl

Herfstvakantie activiteiten NSO

Het thema voor deze vakantie was: “Letters in De Notedop”
De kussenkamer van De Speelnoot werd omgetoverd tot een gezellige voorleeskamer. De kinderen maakte o.a. een boekenlegger, leerde hiëroglyfen schrijven in de klei. Ontdekte letters tijdens de sprookjesspeurtocht en maakte van brooddeeg letters en de oudste kinderen maakte hun eigen illustraties bij een voorgelezen verhaal. De Sport-NSO had het thema “Outdoor Challenge”
De Notedop had Kickbike Freeride steppen gehuurd voor een sportieve steptocht door Houten. Er was een oriëntatieloop. Een oriëntatieloop is een sportieve speurtocht, de kinderen werken aan hun conditie en voeren opdrachten uit. En als afsluiting was er een sportdag op onze Sport-NSO locatie De Meerpaal.

Nationale Feestdagen

  • Vrijdag25 dec ‘15 – 1e kerstdag
  • Vrijdag – 1 jan ‘16 – nieuwjaarsdag
  • Maandag – 28 maart’16 – 2e paasdag
  • Woensdag – 27 april ’16 – Koningsdag
  • Donderdag – 5 mei ‘16 – Hemelvaart
  • Maandag – 16 mei ‘16 – 2e pinksterdag

Bovenstaande dagen komen niet in aanmerking voor ruildagen.

Aangepaste sluitingstijden

Op donderdag 24 (kerstavond) en donderdag 31 december (oudejaarsdag) zullen wij om 16:00 uur sluiten

Kinderopvangtoeslag 2016

Binnenkort worden onze tarieven voor 2016 aan u bekend gemaakt. De oudercommissie is hier al over geïnformeerd. In deze nieuwsbrief informeren wij u alvast over de maatregelen van de belastingdienst. Deze zijn, zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, positief. De maximum uurtarieven van de belastingdienst voor 2016 worden geïndexeerd. De nieuwe maximum uur prijs voor de dagopvang bedraagt vanaf 1 januari 2016 €6,89, (in 2015 €6,84). Voor de buitenschoolse opvang is dit €6,42 (in 2015 €6,38).

Inkomensafhankelijke toeslag
Naast de indexering van de maximum uurtarieven worden ook de percentages kinderopvangtoeslag verhoogd. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk, maar worden voor alle inkomens verhoogd. In de toeslagentabel kunnen ouders zien op welk percentage kinderopvangtoeslag zij recht hebben.
Door deze verhoging wordt in veel gevallen het afnemen van meer uren voor een kind op de NSO (zoals in de 52 weken contracten) voordeliger dan de kleinere contracten (zoals 40 of 47 weken contracten). Wij adviseren u daarom om uw contractvorm opnieuw onder de loep te nemen. Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u berekenen wat voor u de voordeligste contractvorm is. De belastingdienst verwacht rond 1 december de tool met de gegevens van 2016 beschikbaar te hebben op de site.

Warme maaltijden

Naar aanleiding van de enquête en de proeverij in september hebben wij besloten om voor een proefperiode van 3 maanden warme maaltijden te gaan verzorgen op zowel de dagopvang als de NSO. De proef start in januari 2016. Wij komen binnenkort met meer informatie bij u terug.