Nieuwsbrief November 2018

Nieuwsbrief November 2018

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

 

  • Tarieven 2019
  • Vervoersplanning NSO
  • Week van de opvoeding: How2Talk2Kids
  • Slofjes in de dagopvang
  • Sinterklaas
  • Kerstontbijt donderdag 20 december
  • Afwijkende sluitingsdata
  • Data waarop de Notedop gesloten is
  • Nieuwe medewerker Kantoor

 

Tarieven 2019

Onze tarieven voor 2019 zijn bekend. In de bijlage en op onze website vindt u meer informatie. Het uurtarief voor de dagopvang stijgt volgend jaar met 7%. Dit heeft alles te maken met het feit dat er vanaf 1 januari op de babygroep nog maar 4 kinderen mogen worden opgevangen door 1 pedagogisch medewerker, nu zijn dat nog 5 kinderen. De kinderopvangtoeslag stijgt navenant waardoor het netto effect voor ouders minimaal zal zijn. Op de NSO stijgen de tarieven met 2%.

Op de site van de belastingdienst kunt u vanaf ongeveer 1 december berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Vervoersplannning NSO

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat kinderen die gewoonlijk met de fiets zijn en onder begeleiding fietsen naar De Notedop ineens zonder fiets op school staan. Dit is voor onze planning erg vervelend, omdat wij dan teveel kinderen hebben voor de bakfiets en er op dat moment geen extra medewerker aanwezig is om met de kinderen mee te lopen.

Daarom het verzoek om De Notedop tijdig te laten weten wanneer uw kind niet op de fiets naar school gaat. Dan komen wij niet voor onverwachte situaties te staan.

Denkt u er ook aan om uw kind tijdig af te melden als hij of zij niet naar de NSO komt?!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Week van de opvoeding

In “de week van de opvoeding” heeft Kinderopvang De Notedop een bijeenkomst georganiseerd voor ouders en medewerkers. Deze bijeenkomst is zeer goed bezocht en was een leuke en leerzame avond. We kregen veel tips over hoe om te gaan met kinderen met thema’s als onacceptabel gedrag, het kind verantwoordelijkheid laten nemen en zelf oplossingen te laten zoeken. Ook kwam naar voren hoe je de persoonlijke angel eruit kunt halen. We hebben gehoord hoe je situaties kunt beschrijven in plaats van (ver)oordelen, kortom veel positieve stof om over na te denken!

Sloffen in de dagopvang

Sinds vorige maand staan er weer slofjes bij de ingang van het hekje naar de hal in De Beukenoot. Wij willen alle ouders vriendelijk verzoeken deze sloffen over uw eigen schoenen aan te trekken. Zo houden wij de vloeren schoner. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Sinterklaas:

Sinterklaas komt binnenkort weer naar ons land. Dit heugelijke feit zal ervoor zorgen dat De Notedop weer helemaal in Sint sfeer gebracht zal worden en er druk geknutseld gaat worden op de verschillende groepen. Op woensdag 5 december zullen wij aandacht schenken aan de verjaardag van de Sint. Op NSO De Beukenoot spelen we op dinsdag 4 december het sinterklaas dobbelspel. Tevens ontvangen alle groepen leuke groepscadeau ’s van de Sint.

Nog even belangrijk om te melden: op woensdag 5 december zullen wij om 17.00 uur sluiten i.v.m. pakjesavond.

Kerstontbijt Dagopvang

Ook dit jaar willen we alle ouders, broertjes en zusjes van de dagopvang weer uitnodigen voor het kerstontbijt. Het kerstontbijt zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 20 december. Ook kinderen die normaliter niet op donderdag komen zijn van harte welkom met hun ouders en broertjes en/of zusjes!

Vanaf 7.30 uur staat er een heerlijk ontbijt voor jullie klaar. Om 9.15 uur zal het buffet weer sluiten en vervolgen we het dagprogramma met de kinderen die er op donderdag altijd zijn.

U bent van harte uitgenodigd! Wilt u op de lijsten bij de groep even laten weten met hoeveel personen u komt? Uiteraard kunt u zelf beslissen hoe lang u de tijd heeft om met de medewerkers, andere ouders en kinderen te ontbijten.

Afwijkende sluitingsdata

5 december 17.00 uur

24 december 16.00 uur

31 december 17.00 uur

 

De Notedop is gesloten op:

Dinsdag 25 december 2018 Eerste kerstdag

Woensdag 26 december 2018 Tweede kerstdag

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag

Op officiële Nationale feestdagen is de Notedop gesloten, deze dagen kunnen niet geruild worden.

 

Nieuwe medewerker kantoor

Vanaf januari komt Lindy Veldkamp de staf van De Notedop versterken. Omdat Erika op maandag niet werkt en sinds september op vrijdag om de week afwezig is, werden haar werkzaamheden overgenomen door wisselende personen binnen de staf. In de praktijk blijkt dit niet de beste oplossing te zijn waardoor wij hebben besloten de staf uit te breiden. Lindy zal gaan werken op maandag, dinsdagmiddag en vrijdag om de week.