Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief september 2018

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

 • Week van de opvoeding: How2Talk2Kids
 • Brief oudercommissielief en leed
 • Wijziging openingstijden kantoor
 • Slofjes in de dagopvang
 • Foto’s maken op verjaardag
 • Doorstroom van Peutergroep naar NSO
 • Oudercommissie vergaderdata 2018  

Week van de opvoeding

In “de week van de opvoeding” organiseert Kinderopvang De Notedop een bijeenkomst voor ouders en medewerkers. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 2 oktober en wordt gepresenteerd door een trainer van How2Talk2Kids. U bent allen van harte uitgenodigd!

19.45 uur inloop met koffie en thee

20.00 uur start avond

22.00 uur einde avond

How2Talk2Kids is gebaseerd op een andere manier van praten met, en luisteren naar kinderen. De methode reikt praktische handvatten aan voor betere communicatie, waardoor de relatie verdiept en zowel ouder als kind meer zelfvertrouwen krijgen. Zo wordt het opvoeden van kinderen van 2 tot 20 jaar veel leuker!!

De uitgangspunten:

 • Accepteer alle gevoelens; alleen bepaald gedrag is onacceptabel
 • Leer situaties te beschrijven in plaats van te (ver)oordelen
 • Haal de persoonlijke angel eruit
 • Zo neemt je kind verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en komt het zelf met oplossingen

Reactie van ouders die deze bijeenkomst hebben bijgewoond:

‘Top-avond! Veel stof om over na te denken.’

‘Leuk en leerzaam. .

Goede interactie met de zaal!’

‘Door concrete tips in reële situaties héél nuttig.’

Lijkt het u leuk om deze avond bij te wonen? Graag even een mail voor 21 september naar info@denotedop.nl
Ook introducees zijn van harte welkom!

 Brief oudercommissie lief en leed

Beste ouders/verzorgers,

Middels deze brief brengen wij u op de hoogte van de resultaten op het verzoek voor vrijwillige bijdrage voor de Lief & Leed rekening van de oudercommissie.

De Lief & Leed rekening wordt gebruikt door de oudercommissie om zo nu en dan een kleinigheidje te kopen voor de pedagogisch medewerkers, bij feestelijke of vervelende gebeurtenissen. Dit wordt dan aangeboden namens de ouders en staat los van het presentje dat De Notedop zelf aan de medewerker geeft.

Na het verzoek zoals gedaan in de nieuwsbrief van mei zijn er gelukkig een aantal donaties gedaan. In totaal hebben we ongeveer 60 stortingen mogen ontvangen van de in totaal 170 gezinnen. De gemiddelde bijdrage die we hebben ontvangen is rond de €10,- per storting.

Met deze donaties is de oudercommissie in staat om de komende tijd de Lief & Leed rekening te blijven gebruiken voor kleine attenties namens de ouders.

Mocht het u ontschoten zijn om geld te doneren terwijl dat wel in uw intentie lag, dan kan dit nog steeds door:

* Geld over te maken naar NL03INGB0004430732 tnv Ouderraad de Notedop ovv “ouderbijdrage 2018”, of:

* Uw bijdrage contant te doneren in de brievenbus die geplaatst is in de centrale hallen van de Beukenoot en de Speelnoot. De penningmeester van de oudercommissie stort het geld dan op de rekening.

Bij vragen kunt u altijd bij de oudercommissie terecht via mailadres:  oudercommissie@denotedop.nl. Of door een van de oudercommissie leden aan te spreken op de groep.

Met vriendelijke groeten namens de oudercommissie,

Joeri Morsman, Penningmeester


Wijziging openingstijden kantoor

Vanaf heden is het kantoor op vrijdag van 7:30-15:00 uur geopend. Op andere werkdagen is er van 7:30-17:00 uur iemand bereikbaar op kantoor. Uiteraard zijn de groepen wel te bereiken tot sluitingstijd. Voor de rechtstreekse nummers van de groepen verwijzen wij u naar onze website.

http://denotedop.eu/contact/telefoonnummers-per-groep/

Sloffen in de dagopvangMet de herfst weer op komst, hebben wij in overleg met de oudercommissie besloten om per 1 oktober voor alle ouders uit de dagopvang de slofjes weer te verplichten. In de hal zullen wij een mand met slofjes neerzetten. Voordat u het hekje openmaakt willen wij graag dat u de slofjes over uw schoenen aantrekt. Hierdoor hopen wij de vloer in de ruimtes waar kinderen verblijven schoon en droog te houden. Hartelijk dank voor uw medewerking.


Foto’s maken op verjaardag|
Viert uw kind zijn of haar verjaardag op het dagverblijf en wilt u een aantal foto’s van deze feestelijke gebeurtenis? Breng gerust u eigen fototoestel mee.

De medewerkers van de groep kunnen deze dag meerdere foto’s van uw kind maken. Helaas is het niet mogelijk om uw kind met andere kinderen op de foto te zetten.

 

Doorstroom van Peutergroep naar NSOWanneer uw kind vier jaar wordt en gebruik wil maken van de Naschoolse Opvang dient u uw kind in te schrijven via onze website. Wij merken vaak dat ouders denken dat dit automatisch gebeurt. Wij zullen moeten kijken of er ruimte is en of er vervoer geregeld kan worden. Het is voor ons wenselijk om de inschrijving rond de derde verjaardag te mogen ontvangen.

Heeft u behoefte aan een NSO rondleiding , dan kunt u contact opnemen met Anita Miltenburg. anita@denotedop.nl

 

Oudercommissie vergaderdata: 2018/2019

Dinsdag 6 november ’18              ( Financiën)

Dinsdag 8 januari ’19                     ( Onderwerp nog te bepalen)

Dinsdag 12 maart ‘19                    ( Pedagogiek)

Dinsdag 4 juni ’19                           ( Regelgeving in de kinderopvang)

Dinsdag 10 september ‘19         ( Pedagogiek)